Pastorace konfliktů a jejich prevence 2

Kurz se zabývá konflikty různých typů s důrazem na manželský konflikt a konflikt v církvi. Teoretický základ je vystavěn na teologii konfliktu s doplňkem psychologických teorií konfliktu. Podrobněji jsou pak studovány příčiny a zdroje konfliktů a jsou předloženy návrhy jejich alternativního méně bolestného řešení. Je popsán konflikt v manželství a konflikt v církvi s důrazem na proces uzdravení zranění a traumat z konfliktu v rámci křesťanského společenství. Na závěr jsou řešeny pastorační otázky spojené s pomocí v konfliktu a jsou doporučena preventivní opatření, která by měla být zavedena ve zdravém sborovém společenství a zdravém manželství.

Křivohlavý Jaro: Konflikty mezi lidmi, Praha: Aviceum, 1973 Raus Pavel: Spojenci namísto protivníků, Praha: Návrat domů, 2012