Supervizní seminář

Otevřený supervizní seminář pro kazatele, starší a služebníky v církvích, kteří se setkávají či pracují s manželstvími v krizi.