Využití křesťanských duchovních zdrojů v sociální práci

Kurz pro dobrovolníky nebo pracovníky v sociálních službách a dalších zařízeních. Není akreditován při MPSV. Standardní délka 16 hodin.

Absolvováním kurzu rozšíří a prohloubí účastník své dovednosti a schopnosti: * reflektovat a zhodnotit obtížné situace z práce se zátěžovými skupinami * znovu obnovit svou motivaci pro práci v pomáhajících profesích * používat Bibli a další duchovní zdroje k podpoře a posílení služby poskytované klientům i k podpoře ostatních pracovníků v souladu s etickým kodexem