Poradenství pro pěstouny

Praktický kurz, který je kombinací vzdělávání, poradenství a terapie dle zakázky a domluvy s vyučující. Cílem je podpora pěstounů v péči o děti.

Rozsah: Minimálně 16 hodin přímé práce, 8 hodin samostudia a aplikace konceptů.