Úvod do studia

Předmět se soustředí na základní metodické předpoklady a rozhodující principy efektivní organizace duševní práce. Dále se zabývá základními východisky a alternativními pojetími časového managementu a kultivace duševní a duchovní hygieny. Předmět se také věnuje vnitřnímu řádu (stanovení priorit, hodnot, životních, rodinných, kariérních cílů atd.) jako předpokladu stabilního života a úspěšného studia. Jedná se o přednášky kombinované s domácími přípravami a diskusí o nich.

Cíle Předmět pomůže studentům rozvinout schopnost uspořádat svůj životní styl s ohledem na stanovené priority, číst odbornou literaturu, zpracovávat informace, kriticky a tvořivě myslet a psát odborné studie. Dále jim pomůže osvojit si zásady a návyk plánování času. Povede studenty k duševní hygieně a duchovnímu růstu. Cílem předmětu je pomoci studentům, aby kvalifikovaně převzali odpovědnost za vlastní celoživotní vzdělávání a dosáhli úspěchu v harmonizaci jednotlivých oblastí života.

Rámcový rozpis učiva:

 • četba odborné literatury
 • zpracování informací, psaní odborného textu
 • metodika odborné práce
 • práce s lidmi, komunikace
 • duševní hygiena a duchovní růst
 • různé přístupy k časovému managementu, hospodaření s časem

Výstupy:

 • písemné domácí přípravy na jednotlivá setkání
 • písemné reflexe

Způsob hodnocení Klasifikovaný zápočet. Známka se skládá z hodnocení pravidelných domácích příprav a písemné reflexe.

 • Adler, M. J.; Doren, C. van. How to Read a Book. Touchstone Book, 1972.
 • Barth, K. Uvedení do evangelické teologie. Praha: Kalich, 1988.
 • Bonhoeffer, D. Život v obecenství. Praha: Návrat domů, 2006.
 • Hollinger, D. P. Tři „H“ křesťanského zrání. The Reformed Journal, 1987, 12-16 (český překlad).
 • MacDonald, G. Uspořádej svůj svět Praha: Návrat domů, 2003.
 • Toman, J. Jak zlepšit organizaci a techniku duševní práce. Praha: Svoboda, 1984.
 • Thomas, G. Posvátné stezky: devět duchovních temperamentů – jejich silé a slabé stránky. Praha: Návrat domů, 2008.
 • Yancey, P. Zklamán Bohem. Praha: Návrat domů, 2002.
 • Yancey, P. Proč se obtěžovat s církví? Praha: Návrat domů, 2003.
 • Zielke W. Jak číst rychleji a lépe. Praha: Svoboda, 1982.
 • Zielke W. Jak racionálně studovat. Praha: Svoboda, 1977.