Angličtina : seminář 1

Jedná se o seminář zaměřený na četbu přiměřeně náročných odborných textů z oblasti teologie, pastorace, psychologie a sociální práce.

Cíle:

Zlepšení kompetence studentů v oblasti četby odborných textů.

Rámcový rozpis učiva:

Četba odborných textů z oblasti teologie, pastorace, psychologie a sociální práce.

Výstupy:

testy prověřující znalost slovní zásobu k probíraným tématům a textům aktivní účast na semináři, prezentace k probíraným tématům

Způsob hodnocení:

Klasifikovaný zápočet. Klasifikace je založena na hodnocení písemných testů.

Bible: některý ze standardních anglických překladů. Cloud, H. Changes that Heal. Zondervan, Grand Rapids, MI; 1992. Egan, G. The Skilled Helper, 6th ed. Brooks/Cole, Pacific Grove, CA; 1998. Milne, B. Know the Truth. Intervarsity Press, Downers Grove, IL; 1998. Murphy, R. English Grammar in Use. Cambridge University Press, 1994. Sproul, R. C. Essential Truths of the Christian Faith, Tyndale House Publishers, 1998.

Učitelé

Jarrod Oliver Harmaning, M. A. T.
Katedra systematické teologie, Katedra praktické teologie, Katedra obecných předmětů
Katedra obecných předmětů