Náboženství v religionistickém bádání

Předmět poskytuje přehled o dějinách religionistického bádání, o hlavních představitelích a perspektivách oboru, o hypotézách vzniku a povahy fenoménu náboženství.

Cíle:

Četba a přednášky poskytují studentovi základní rozhled v problematice a napomáhají k reflexi vlastní duchovní cesty.

Rámcový rozpis učiva:

náboženství a religionistika definice a typologie náboženství hypotézy vzniku náboženství psychologie náboženství sociologie náboženství fenomenologie náboženství

Výstupy:

písemná reflexe ze zadané povinné literatury

Způsob hodnocení:

Klasifikovaný zápočet. Klasifikace vychází z hodnocení písemné práce (reflexe).

Cole P. Filozofie náboženství, Portál 2003. Eliade, M., Posvátné a profánní, ČKA, Praha 1994. Heller J., Mrázek M., Nástin religionistiky, Kalich 1988. Nešpor Z., Lužný D. Sociologie náboženství, Portál 2007. Otto, R, Posvátno, Vyšehrad, Praha 1998. Skalický, K. Po stopách neznámého Boha, Aula 1994, Trinitas 1999, 2003, 2011. Skalický K. V zápase s posvátnem, CDK 2005. Štampach O. I. Náboženství v dialogu, Portál, Praha 1998. Říčan P. Psychologie náboženství a spirituality, Portál 2007. Vojtíšek Z. Encyklopedie náboženských směrů a hnutí v České republice, Portál, Praha 2004. Vojtíšek Z. Pastorační poradenství v oblasti sekt a sektářství, L. Marek, Brno 2005.

Učitelé

David Beňa, lic. theol.
administrace prg. Sborový pracovník
prof. Pavel Hošek, Ph.D.
Katedra systematické teologie
Katedra systematické teologie