Náboženství v religionistickém bádání

Předmět poskytuje přehled o dějinách religionistického bádání, o hlavních představitelích a perspektivách oboru, o hypotézách vzniku a povahy fenoménu náboženství.

Cíle:

Četba a přednášky poskytují studentovi základní rozhled v problematice a napomáhají k reflexi vlastní duchovní cesty.

Rámcový rozpis učiva:

náboženství a religionistika definice a typologie náboženství hypotézy vzniku náboženství psychologie náboženství sociologie náboženství fenomenologie náboženství

Výstupy:

písemná reflexe ze zadané povinné literatury

Způsob hodnocení:

Klasifikovaný zápočet. Klasifikace vychází z hodnocení písemné práce (reflexe).

 • Cole P. Filozofie náboženství, Portál 2003.
 • Eliade, M., Posvátné a profánní, ČKA, Praha 1994.
 • Heller J., Mrázek M., Nástin religionistiky, Kalich 1988.
 • Nešpor Z., Lužný D. Sociologie náboženství, Portál 2007.
 • Otto, R, Posvátno, Vyšehrad, Praha 1998.
 • Skalický, K. Po stopách neznámého Boha, Aula 1994, Trinitas 1999, 2003, 2011.
 • Skalický K. V zápase s posvátnem, CDK 2005.
 • Štampach O. I. Náboženství v dialogu, Portál, Praha 1998.
 • Říčan P. Psychologie náboženství a spirituality, Portál 2007.
 • Vojtíšek Z. Encyklopedie náboženských směrů a hnutí v České republice, Portál, Praha 2004.
 • Vojtíšek Z. Pastorační poradenství v oblasti sekt a sektářství, L. Marek, Brno 2005.

Učitelé

David Beňa, lic. theol.
Katedra biblických studií, Katedra systematické teologie, Katedra obecných předmětů
Katedra systematické teologie