Religionistika: světová náboženství

Předmět poskytuje vhled do světových náboženství kromě křesťanství; zaměřuje se především na judaismus a islám. Umožňuje orientaci na současné náboženské scéně.

Cíle:

Student získá základní rozhled v problematice světových náboženství. To mu napomáhá k reflexi vlastní duchovní cesty a příslušnosti k náboženské skupině. Kurz tak podporuje růst v křesťanském svědectví, ale i snášenlivost uprostřed pluralitní společnosti.

Rámcový rozpis učiva:

karmanová náboženství judaismus islám

Výstupy:

písemná reflexe povinné četby

Způsob hodnocení:

Klasifikovaný zápočet. Klasifikace vychází z hodnocení písemné práce (reflexe).

  • Barša P. Západ a islamismus. Střet civilizací, nebo dialog kultur? CDK Brno 2001.
  • Cohen A. Talmud pro každého: historie, struktura a hlavní témata Talmudu, Sefer 2006.
  • Fletcher R. Kříž a půlměsíc: křesťanství a islám od Muhammada po reformaci, Mladá fronta 2004.
  • Hrbek I. (ed.) Korán, Academia 1972, 2000 (vybrané pasáže).
  • Kropáček L. Duchovní cesty islámu, Vyšehrad 1998. Nosek B., Damohorská P. Židovské tradice a zvyky, Karolinum 2010.
  • Sláma P. Tanu rabanan: antologie rabínské literatury, Vyšehrad 2010 (vybrané pasáže).
  • Štampach I. O. Přehled religionistiky, Portál, Praha 2008.

Učitelé

prof. Pavel Hošek, Ph.D.
Katedra systematické teologie
Katedra systematické teologie