Religionistika: nové náboženské směry

Předmět poskytuje základní rozhled v problematice nové religiozity. Představuje současnou náboženskou scénu, tj. její novější směry. Poskytuje rovněž vhled do života a nauky některých konkrétních novějších náboženských skupin.

Cíle:

Předmět napomáhá rozeznání psychologických a sociologických souvislostí různých náboženských projevů i rozpoznání zákonitostí dynamiky nově vznikajících náboženských skupin. Kurz tak podporuje jednak zrání osobnosti a víry studenta, jednak snášenlivost uprostřed církve i pluralitní společnosti.

Rámcový rozpis učiva:

současná religiozita sociologické, psychologické a pastorační perspektivy na nová náboženská hnutí představení vybraných nových náboženských směrů (např. Svědkové Jehovovi, Církev sjednocení, Chabad, Hare Kršna, Hnutí víry, New Age apod.)

Výstupy:

písemně zpracovaný referát k vybranému novému náboženskému směru či hnutí a jeho ústní prezentace

Způsob hodnocení:

Klasifikovaný zápočet. Klasifikace vychází z hodnocení referátu.

  • Hošek P. A bohové se vracejí: proměny náboženství v postmoderní době, Mlýn, Třebenice 2012.
  • Nešpor Z. Příliš slabí ve víře: česká religiozita v evropském kontextu, Kalich, Praha 2010.
  • Partridge C. (ed.) Encyklopedie nových náboženských hnutí: nová náboženská hnutí, sekty a alternativní spirituality, Knižní klub, Praha 2006.
  • Štampach I. O. Na nových stezkách ducha: přehled a analýza současné religiozity, Vyšehrad, Praha 2010. Štampach I. O. Přehled religionistiky, Portál, Praha 2008.
  • Vojtíšek Z. Pastorační poradenství v oblasti sekt a sektářství, I. Marek, Brno 2005.
  • Vojtíšek Z. Encyklopedie náboženských směrů v České Republice, Portál 2004.
  • Vojtíšek Z. Nová náboženská hnutí a jak jim porozumět, Beta Books, Praha 2001.

Učitelé

David Beňa, lic. theol.
Katedra biblických studií, Katedra systematické teologie, Katedra obecných předmětů
Katedra systematické teologie