Výpočetní technika

Jedná se o úvodní kurz základů práce s PC s důrazem na kontext sítě ETS. Obsahuje stručné a praktické uvedení do práce na počítači v prostředí operačního systému Linux s přihlédnutím k dosavadním znalostem uživatelů s prací na PC v prostředí MS Windows. Kurz dále obsahuje uvedení do práce s internetovými a jinými databázovými zdroji relevantními pro studium oborů vyučovaných na ETS. Kurz má formu semináře (praktického cvičení) v počítačové učebně

Studenti se naučí využívat základního systémového a programového vybavení počítače. Dokáží pracovat s elektronickou poštou a efektivně využívat relevantních zdrojů na Internetu. Studenti dokáží tvořit textové dokumenty a tabulky (např. program OpenOffice.org), jsou schopni kopírovat (zálohovat) svá data. Studenti jsou schopni základní práce s oborovými databázemi přístupnými v síti ETS.

Výstupem kurzu je písemná prezentace studenta, ve které demonstruje svou schopnost práce s kancelářskými nástroji a schopnost vyhledávat informace na Internetu a v oborových databázích.