Praxe průběžná rozšiřující 2 TPČ-P

Kopřiva, K. Lidský vztah jako součást profese. 2. vyd. Praha: Portál, 2006.