Praxe průběžná rozšiřující 2 TPČ-P

Kopřiva, K. Lidský vztah jako součást profese. 2. vyd. Praha: Portál, 2006.

Učitelé

Mgr. Štěpánka Paluchníková
Praxe, Katedra systematické teologie, Katedra pastorace a psychologie, Katedra obecných předmětů
Mgr. Dana Staňková, DiS.
Praxe, Katedra systematické teologie, Katedra praktické teologie, Katedra pastorace a psychologie, Katedra sociální práce, Katedra obecných předmětů
Katedra pastorace a psychologie