Němčina: seminář 1

Jedná se o seminář zaměřený na četbu přiměřeně náročných odborných textů z oblasti teologie, pastorace, psychologie a sociální práce.

Cíle Zlepšení kompetence studentů v oblasti četby odborných textů.

Rámcový rozpis učiva Četba odborných textů z oblasti teologie, pastorace, psychologie a sociální práce.

Výstupy testy prověřující znalost slovní zásobu k probíraným tématům a textům aktivní účast na semináři, prezentace k probíraným tématům

Způsob hodnocení Klasifikovaný zápočet. Klasifikace je založena na hodnocení písemných testů.

  • Die Bibel: některý ze standardních německých překladů Bible.
  • Bonhoeffer, D. Gemeinsames Leben. Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh; 2006.
  • Brunner E. Unser Glaube. Eine christliche Unterweisung. Zwingli Verlag, Zürich; 1967 (12. Aufl.)
  • Crabb, L. J. Die Last des anderen. Biblische Seelsorge als Aufgabe der Gemeinde. Brunnen – Verlag, Basel und Giessen; 1984. [engl. Original: Effective Biblical Counseling, 1977]
  • Lochman, J. M. Das Glaubensbekenntnis. Grundriß der Dogmatik im Anschluß an das Credo, 1982
  • Bernard, J., Koubková, J. Deutsch für Sozialpädagogen und Sozialarbeiter, 2008.
  • Pfeifer, S. Die Schwachen tragen. Psychische Erkrankungen und biblisme Seelsorge. Brunnen – Verlag, Basel und Giessen; 2002 (5. Aufl.).