Němčina: seminář 2

Jedná se o seminář zaměřený na četbu přiměřeně náročných odborných textů z oblasti teologie, pastorace, psychologie a sociální práce.

Cíle Zlepšení kompetence studentů v oblasti četby odborných textů.

Rámcový rozpis učiva Četba odborných textů z oblasti teologie, pastorace, psychologie a sociální práce.

Výstupy testy prověřující znalost slovní zásobu k probíraným tématům a textům aktivní účast na semináři, prezentace k probíraným tématům

Způsob hodnocení Klasifikovaný zápočet. Klasifikace je založena na hodnocení písemných testů.

Die Bibel: některý ze standardních německých překladů Bible. Bonhoeffer, D. Gemeinsames Leben. Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh; 2006. Brunner E. Unser Glaube. Eine christliche Unterweisung. Zwingli Verlag, Zürich; 1967 (12. Aufl.) Crabb, L. J. Die Last des anderen. Biblische Seelsorge als Aufgabe der Gemeinde. Brunnen – Verlag, Basel und Giessen; 1984. [engl. Original: Effective Biblical Counseling, 1977] Lochman, J. M. Das Glaubensbekenntnis. Grundriß der Dogmatik im Anschluß an das Credo, 1982 Bernard, J., Koubková, J. Deutsch für Sozialpädagogen und Sozialarbeiter, 2008. Pfeifer, S. Die Schwachen tragen. Psychische Erkrankungen und biblisme Seelsorge. Brunnen – Verlag, Basel und Giessen; 2002 (5. Aufl.).