Role otce

Předmět je koncipován jako přehled teoretických poznatků o úloze otce s příležitostí pro praktické osobní aplikace. Stěžejní částí předmětu je biblický pohled na otce a kurz ukazuje na kroky vedoucí k usmíření ve vztahu s vlastním otcem. Studenti se také zabývají otázkami souvisejícími s Boží rolí jako nebeského a ideálního Otce.

Povinně volitelný předmět

  • Wright: Navždy tátovo děvče, Návrat domů, 1998 Henslin: Man to Man, Návrat domů, 2004
  • Parke R.D.: Fatherhood, Cambridge: Harvard University Press, 1996, 119-178
  • LeCamus Jean, Zaouche-Gaudron Chantal: Otec a socializace nejmenších, Psychologie dnes, 6, 1 (2000), 16-18
  • Warshak R.A.: Revoluce v porozvodové péči o děti: Otcovský faktor a mystika mateřství, Praha, 1995, 30-69
  • Raus Pavel: Role otce, Bratislava: SEN, 1999