Sexualita

Studenti se seznámí s historií pohledu na sexualitu prostřednictvím primárních pramenů prací výrazných myslitelů, kteří formulovali určité pohledy (Augustin, Freud, Zvěřina). V další části kurzu studenti diskutují biblický pohled na sexualitu a souvislost mezi biologickým a vztahovým aspektem sexuality. Otázky spojené s manželskou sexualitou a výchovou k sexualitě v rodině předcházejí části kurzu, která je věnována patologii sexuality (parafílie a dysfunkce). V poslední části kurzu se kurz zabývá otázkami při pastoraci v oblasti sexuality.

Povinně volitelný předmět

  • Zvěřina J.: Sexuologie (nejen) pro lékaře, Brno: Akademické nakladatelství, 2003
  • Freud, S.: Moje názory na roli sexuality v etiologii neuróz, Sebrané spisy Sigmunda Freuda, Spisy z let 1904-1905, Praha: Jiří Kocourek, 2000, 125-132
  • Aurelius Augustinus: On Marriage and Concupiscience, kap. 1, 9, 13 v Philip Schaff (ed.): A Select Library of the Nicene and Post-Nicene Fathers of the Christian Church, Vol. V, Grand Rapids: Eerdmans, 1971
  • Penner,C. a Penner, J.: The Gift of Sex, Nashville: Word, 1981, str. 35-46
  • Gagnon, R.A.J.: The Bible and Homosexual Practice, Nashville: Abingdon Press, 2001
  • Petr Weiss: Sexuální deviace: Klasifikace, diagnostika a léčba, Praha: Portál, 2002
  • Kratochvíl Stanislav: Sexuální dysfunkce: Příčiny a léčba, Praha: Grada, 2003

Učitelé

PhDr. Dalimil Staněk, Ph.D., DiS.
Katedra systematické teologie, Katedra pastorace a psychologie, Katedra obecných předmětů
Katedra pastorace a psychologie