Manželství a rodina

Předmět mapuje současné společenské trendy v oblasti manželství a rodiny. V předmětu se studenti také seznámí s trendy v teologii manželství a rodiny a poté je představen biblický model manželství. Předmět také zahrnuje některé dnešní teorie partnerství a manželského vztahu. Studenti se zabývají otázkami souvisejícími s manželstvím a rodinou jako je vzájemná blízkost a intimita, manželská sexualita, mateřství a otcovství. Předmět je interaktivní a soustřeďuje se na formulaci vlastních pohledů, postojů a přesvědčení každého studenta. Studenti vypracovávají genogram vlastní rodiny a mají možnost pracovat na vlastním vědomí otázek a opakujících se problémů ve své rodině.

Povinně volitelný předmět

  • Dianna R. Garland: Family Ministry: A Comprehensive Guide, Downers Grove: IVP, 1999
  • Bromiley G.W.: God and Marriage, Grand Rapids: Eerdmans, 1980
  • Balswick J.O., Balswick J.K.: The Family: A Christian Perspective on the Contemporary Home, Grand Rapids: Baker, 1999
  • Grunlan S.A.: Marriage and the Family: A Christian Perspective, Grand Rapids: Zondervan, 1999, 57-59, 79-95
  • Kohoutek Rudolf: Vývoj a výchova dítěte v rodině, ITEM, (rok neuveden)
  • Sobotková Irena: Psychologie rodiny, Praha: Portál, 2001

Učitelé

Ing. Pavel Raus, M.A. Clin. Psy, M.A. Theol, Ph.D.
Katedra pastorace a psychologie, Katedra obecných předmětů
Mgr. Dana Staňková, DiS.
Praxe, Katedra systematické teologie, Katedra praktické teologie, Katedra pastorace a psychologie, Katedra sociální práce, Katedra obecných předmětů
Katedra pastorace a psychologie