Homiletika

Obsahem kurzu je osvětlení biblického základu a smyslu kázání v církvi i na veřejnosti; popis, vysvětlení a procvičení základních fází přípravy kázání, tj. převod výsledků exegeze do oblasti homiletiky, příprava osnovy kázání a jeho přednes; základy rétoriky.

Cíle:

Výuka má studenta podpořit v kvalifikovaném zacházení s Písmem jakožto základem a východiskem biblického kázání. Má ho naučit používat výtěžky biblické exegeze při přípravě kázání, které má jasné téma, záměr i strukturu, a je předneseno takovým způsobem, aby mohl být posluchač nejen informován ale také proměněn.

Rámcový rozpis učiva:

prolegomena (předmět homiletiky, Písmo a jeho výklad: přehled učení de sacra scriptura) exegeze (volba textu, exegeze textu) „exegeze“ posluchačů homiletický záměr a homiletická aktualizace homiletický koncept (úvod, stať, závěr) přednes kázání

Výstupy:

písemné zpracování zadané literatury videonahrávka vlastního kázání, která představuje výstup průběžné práce

Způsob hodnocení:

Klasifikovaný zápočet. Hodnocení studentů je prováděno na základě písemného zpracování literatury a zpracovaného videozáznamu vlastního kázání.

  • Robinson, H. W. Biblická kázání, Biblos, Třinec 1993.
  • Stott, J.R.W. Portrét kazatele, Biblos, Třinec 1992.
  • Urban, J. V královských službách, Naděje, Brno 1992.
  • Urban, J. Stručné dějiny kázání, skriptum ETS, 1995.

Výuka pro veřejnost

Homiletika (ZO 2024/2025 / A :: denní)

Učitelé

Bc. David Novák, M.Th.
Katedra systematické teologie, Katedra praktické teologie, Katedra sociální práce, Katedra obecných předmětů
Katedra praktické teologie