Příprava absolventské práce

Jedná se o seminář, ve kterém vedoucí absolventské práce individuální formou vede studenta při vlastním psaní absolventské práce.

Cíle:

Cílem předmětu je úspěšné dokončení absolventské práce.

Rámcový rozpis učiva:

Zpracování absolventské práce dle zvoleného tématu pod vedením vyučujícího.

Výstupy:

první verze absolventské práce konečná verze absolventské práce

Způsob hodnocení:

Zápočet. Udělen na základě průběžných konzultací v rámci semináře a na základě zpracování příslušných výstupů k absolventské práci, tj. první a konečné verze absolventské práce.

Dle tématu absolventské práce.