Angličtina: seminář 2

Jedná se o seminář zaměřený na četbu přiměřeně náročných odborných textů z oblasti teologie, pastorace, psychologie a sociální práce.

Cíle:

Zlepšení kompetence studentů v oblasti četby odborných textů.

Rámcový rozpis učiva:

Četba odborných textů z oblasti teologie, pastorace, psychologie a sociální práce.

Výstupy:

testy prověřující znalost slovní zásobu k probíraným tématům a textům aktivní účast na semináři, prezentace k probíraným tématům

Způsob hodnocení:

Klasifikovaný zápočet. Klasifikace je založena na hodnocení písemných testů.

  • Bible: některý ze standardních anglických překladů.
  • Cloud, H. Changes that Heal. Zondervan, Grand Rapids, MI; 1992.
  • Egan, G. The Skilled Helper, 6th ed. Brooks/Cole, Pacific Grove, CA; 1998.
  • Milne, B. Know the Truth. Intervarsity Press, Downers Grove, IL; 1998.
  • Murphy, R. English Grammar in Use. Cambridge University Press, 1994.
  • Sproul, R. C. Essential Truths of the Christian Faith, Tyndale House Publishers, 1998.