Homiletika 2

Obsahem kurzu je osvětlení biblického základu a smyslu kázání v církvi i na veřejnosti; popis, vysvětlení a procvičení základních fází přípravy kázání, tj. převod výsledků exegese do oblasti homiletiky, příprava osnovy kázání a jeho přednes; základy rétoriky. Kurz tvoří přednášky a praktická cvičení, tj. domácí úkoly, cvičná kázání v rámci semináře a jejich společné hodnocení. Homiletika je součástí bloku praktické teologie a je zasazena do kontextu biblistiky.

Student umí popsat a zdůvodnit význam Bible pro křesťanské kázání. Umí použít výsledky biblické exegeze pro homiletické zpracování, tj. formulovat hlavní myšlenku vykládaného textu, stanovit osnovu kázání a srozumitelně, co do obsahu i rétorické formy, komunikovat homiletický koncept posluchačům.

Výstupy Písemné referáty

  • Stott, J.R.W., Portrét kazatele, Biblos, Třinec 1992.
  • Urban, J., V královských službách, Naděje, Brno 1992.
  • Urban, J., Stručné dějiny kázání, skriptum ETS, 1995.
  • Robinson, H.W., Biblická kázání, Biblos, Třinec 1993.
  • Beňa, D., přednášková skripta (nezveřejněný manuskript).