Misiologický seminář

Předmět navazuje na kurz Misiologie. Student je veden k samostatné práci s prameny a k vlastnímu formulování misiologických východisek. Konkrétní témata se probírají více do hloubky, s důrazem na praktické dopady pro misijní práci. Předmět má formu interaktivního semináře s prostorem pro diskuzi vybraných problémů a zahrnuje také setkání s jednotlivými misionáři, diskuze s nimi a společnou reflexi misijních zkušeností. Mezi probíraná témata patří například teologie misie, kulturní šok, kontextualizace, misijní startegie, druhy misijní práce, podpora misijních pracovníků či zkušenost misionáře.

  • Bosch, David J 1991 Transforming Mission: Paradigm Shifts in Theology of Mission Maryknoll, NY: Orbis Books
  • Černý, Pavel, 2006. Kristovo dílo spásy jako základ a imperativ misie: aktivity Světové rady církví. 1. vyd. Brno: L. Marek. Pontes pragenses, 41.
  • Hiebert, Paul G 1985 Anthropological Insights for Missionaries Grand Rapids, MI: Baker Book House
  • Symon, David, 2022. Slavs to Slavs in Mission: Identity of Czech Missionaries in Former Yugoslavia Countries. Oxford: Regnum Books.
  • Symon, David & Annadurai, Eliška 2022 Z Česka až na konec světa: Praktický průvodce pro misionáře a ty, kdo je podporují Praha: KMS
  • Tennent, Timothy C., 2010. Invitation to World Missions: The Trinitarian Theology for the Twenty-first Century. Grand Rapids, MI: Kregel Publications.
  • Winter, Ralph D. a Steven C. Hawthorne, ed., 2009. Perspectives on the World Christian Movement: Reader. 4. vyd. Pasadena: William Carey Library.
  • Wright, Christopher JH 2006 The Mission of God: Unlocking the Bible’s Grand Narrative Nottingham: InterVarsity Press

Učitelé

Mgr. David Symon, Ph.D.
Katedra praktické teologie
Katedra praktické teologie