Misiologický seminář

Předmět navazuje na kurz Misiologie. Student je veden k samostatné práci s prameny a k vlastnímu formulování misiologických východisek. Jde o nové ověřování šíře misijního poslání, ve kterém se propojuje zvěstování se sociální angažovaností. Zvláštní důraz je položen na současnou ekumenickou diskusi jednotlivých křesťanských tradic a naléhavý úkol mezináboženského dialogu.

Černý, P. Kristovo dílo spásy jako základ a imperativ misie: Aktivity Světové rady církví. L. Marek, Pontes Pragenses, Brno 2006. Hošek, P. Na cestě k dialogu: Křesťanská víra v pluralitě náboženství. Návrat domů, Praha 2005 Evangelism and Social Responsibility: An Evangelical Committment. Paternoster, Exeter 1982 Newbigin, L. Cross-currents in Ecumenical and Evangelical Understanding of Mission. International Bulletin of Missionary Research, 6:4 electronic edition 23.6.2003 Světová rada církví.: Misie a evangelizace: Ekumenické prohlášení. Křesťanská revue, 1983, s.111-117; 136-140. Stott, J. Twenty Years After Lausanne: Some Personal Reflections. International Bulletin of Missionary Research, 19:2 electronic edition (April 1995).

Učitelé

Mgr. David Symon, Ph.D.
Katedra praktické teologie