Mgr. et Mgr. Marek Janovský

Je pastorem AC - církve bez hranic v severočeských Teplicích. S manželkou a dcerami se s oblibou věnují pedagogickým disciplínám na nejrůznějších úrovních a školách. Teologii se zaměřením na systematickou teologii, religionistiku a etiku vystudoval na Evangelické fakultě Univerzity Karlovy (2021). Jeho pedagogickou specializací jsou křesťanské spirituality. Jejich praktické podoby měl a dodnes má tu čest sledovat, studovat a rozvíjet především v podobách nalezající se mimo křesťanská a církevní společenství (1999-2021 byl součástí projektu AC na zakládání nových sborů). Dále v prostředí rozmanitých přístupů ke spritualitě ve své vlastní letniční denominaci (sbor, který vede je součástí sítě sborů bez hranic 2021-současnost). V dialogu s jinými církevními tradicemi (od 2011 přednáší na ETF UK v rámci předmětu křesťanské spirituality) i v rámci místní spolupráce mezi církvemi (www.teplickecirkve.cz). Osobně se rád účastní, ale i sám organizuje a vede duchovní cvičení, které nesou název dnyticha.

Vyučované předměty