Mgr. Jana Dobišová Zemanová

Vystudovala sociální komunikaci na Univerzitě Hradec Králové a andragogiku na Univerzitě Jana Ámose Komenského v Praze. Sociální práci se věnuje od roku 1996, v současné době působí na Městské části Praha 9 jako vedoucí Odboru sociálního. Vzdělávání považuje za důležité nejen v rámci přípravy na budoucí povolání, ale po celý profesní život.

Absolvovala výcviky mediace, supervize, párové a rodinné terapie, kurz časové osy, v současné době je ve výcviku Terapie zaměřené na řešení. Nabyté vědomosti, dovednosti a zkušenosti zúročuje při práci s klienty například formou koučování, terapie a supervidování. Je vdaná, matkou dospělého syna a členkou CB Praha 5 - Smíchov.

Vyučované předměty