Předmět :: Angličtina : oborová témata

Calendar Kalendář

Anotace

Předmět je věnován vybraným tématům z oblasti teologie, pastorace a sociální práce, totiž jejich zvládnutí z hlediska anglického jazyka.

Cíle:

Studenti ovládají slovní zásobu k daným tématům. Jsou schopni rozumět mluvené řeči i psanému textu k těmto tématům, jsou schopni na dané téma hovořit a vést rozhovor. Studenti jsou vedeni k ucelenému zpracovávání odborných témat a jejich prezentaci. Tím jsou připravováni na absolutorium i na další působení ve svém oboru.

Rámcový rozpis učiva:

vybraná témata z teologie, jako např. otázky interpretace Písma; všeobecné a speciální zjevení; teologie stvoření člověka; problém hříchu v křesťanské teologii; Ježíš z Nazareta – otázka vzkříšení v teologii a dějinách; teologické funkce církve; posvěcení v životě křesťana vybraná témata z pastorace, psychologie a sociální práce jako např. cíle křesťanského poradenství a pastorace; klíčové aspekty naslouchání; lidské potřeby v pastoraci a sociální práci; otázka emocí; hranice v osobních vztazích; základní postupy v pastoraci

Výstupy: zkouška

Způsob hodnocení:

Zkouška. Hodnocení vychází ze schopnosti studenta rozumět odbornému textu k danému tématu, rozumět výkladu na zadané téma a přiměřeně se k tématu vyjádřit v cizím jazyce

V tomto školním roce →

Angličtina : oborová témata (LO 2020/2021 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Konzultace
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 10

Učitelé: Jarrod Oliver Harmaning, M. A. T.

Přednášky
24. 05. 2021 08:30 – 13:30 Angličtina : oborová témata [A] (1) Učebna č. 201
25. 05. 2021 08:30 – 13:30 Angličtina : oborová témata [A] (2) Učebna č. 201
26. 05. 2021 08:30 – 13:30 Angličtina : oborová témata [A] (3) Učebna č. 201
27. 05. 2021 08:30 – 13:30 Angličtina : oborová témata [A] (4) Učebna č. 201

Angličtina : oborová témata (LO 2020/2021 / A :: dálková)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: dálková
Způsob výuky: Konzultace
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 10

Učitelé: Jarrod Oliver Harmaning, M. A. T.

V minulých letech →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184