Předmět :: Angličtina : seminář 2

Calendar Kalendář

Anotace

Jedná se o seminář zaměřený na četbu přiměřeně náročných odborných textů z oblasti teologie, pastorace, psychologie a sociální práce.

Cíle:

Zlepšení kompetence studentů v oblasti četby odborných textů.

Rámcový rozpis učiva:

Četba odborných textů z oblasti teologie, pastorace, psychologie a sociální práce.

Výstupy:

testy prověřující znalost slovní zásobu k probíraným tématům a textům aktivní účast na semináři, prezentace k probíraným tématům

Způsob hodnocení:

Klasifikovaný zápočet. Klasifikace je založena na hodnocení písemných testů.

V tomto školním roce →

Angličtina : seminář 2 (LO 2020/2021 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Konzultace
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 14

Učitelé: Jarrod Oliver Harmaning, M. A. T.

Přednášky
02. 02. 2021 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 2 [A] (1) Učebna č. 201
09. 02. 2021 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 2 [A] (2) Učebna č. 201
16. 02. 2021 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 2 [A] (3) Učebna č. 201
23. 02. 2021 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 2 [A] (4) Učebna č. 201
02. 03. 2021 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 2 [A] (5) Učebna č. 201
09. 03. 2021 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 2 [A] (6) Učebna č. 201
16. 03. 2021 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 2 [A] (7) Učebna č. 201
23. 03. 2021 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 2 [A] (8) Učebna č. 201
06. 04. 2021 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 2 [A] (9) Učebna č. 201
13. 04. 2021 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 2 [A] (10) Učebna č. 201
20. 04. 2021 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 2 [A] (11) Učebna č. 201
27. 04. 2021 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 2 [A] (12) Učebna č. 201
04. 05. 2021 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 2 [A] (13) Učebna č. 201
11. 05. 2021 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 2 [A] (14) Učebna č. 201

Angličtina : seminář 2 (LO 2020/2021 / A :: dálková)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: dálková
Způsob výuky: Konzultace
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 6

Učitelé: Jarrod Oliver Harmaning, M. A. T.

V minulých letech →

Archiv →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184