Předmět :: Aplikovaná sociologie

Calendar Kalendář

Anotace

Předmět navazuje na obecněji pojatý Úvod do sociologie, zabývá se aplikovanou sociologií – zejména rodinou a její významem ve společnosti, případně dalšími tématy sociologie, např. sociologií volného času, sociologií národnostních, etnických a jiných sociálních skupin, sociologií náboženství a sociálně patologickými jevy. Student se seznámí též s metodami a technikami sociologického výzkumu, jeho analýzou a interpretací, s možnostmi jeho využití v sociální práci.

Cíle: Předmět učí sociologickému pohledu na rodinu v kontextu jejího okolí a celé společnosti, vzájemnému naslouchání, konfrontaci s různými názory a zamýšlení se nad každodenním životem rodiny skrze základní sociologická paradigmata.

Rámcový rozpis učiva: Rozpis učiva je dán zvolenou oblastí aplikované sociologie; např. v případě sociologie rodiny: rodina jako stabilizující prvek společnosti
teorie rodiny: Durkheimův přínos pro teorii rodiny; Le Playovy rodinné typy; teorie 50. let 20. století; strukturální funkcionalismus; kritika modelů z 50. let; teorie rodiny ve změně společenského klimatu v 60. letech 20. století sociální stratifikace; manželství a rodina; péče o děti; vzdělávací šance; sňatkový trh sexuální revoluce; manželství, rodičovství, rozvod

Výstupy: průběžné písemné testy, kterými je prověřeno pochopení probírané látky studenty domácí úkoly ze zadané četby

Způsob hodnocení: Klasifikovaný zápočet. Klasifikace je založena na hodnocení průběžných písemných testů s přihlédnutím k plnění domácích úkolů.

V tomto školním roce →

Aplikovaná sociologie (LO 2020/2021 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 14

Učitelé: Mgr. Alena Rousková, DiS.

Přednášky
04. 02. 2021 08:30 – 12:00 Aplikovaná sociologie [A] (1) Učebna č. 203 - počítačová
18. 02. 2021 08:30 – 12:00 Aplikovaná sociologie [A] (2) Učebna č. 203 - počítačová
04. 03. 2021 08:30 – 12:00 Aplikovaná sociologie [A] (3) Učebna č. 203 - počítačová
18. 03. 2021 08:30 – 12:00 Aplikovaná sociologie [A] (4) Učebna č. 203 - počítačová
15. 04. 2021 08:30 – 12:00 Aplikovaná sociologie [A] (5) Učebna č. 203 - počítačová
29. 04. 2021 08:30 – 12:00 Aplikovaná sociologie [A] (6) Učebna č. 203 - počítačová
13. 05. 2021 08:30 – 12:00 Aplikovaná sociologie [A] (7) Učebna č. 203 - počítačová

Aplikovaná sociologie (LO 2020/2021 / A :: dálková)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: dálková
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 1

Učitelé: Mgr. Alena Rousková, DiS.

V minulých letech →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184