Předmět :: Aplikovaná sociologie

Calendar Kalendář

Anotace

Předmět navazuje na obecněji pojatý Úvod do sociologie a jeho základní poznatky aplikuje na konkrétnější sociologickou disciplínu, kterou je především sociologie rodiny. Zabývá se postavením rodiny v současné společnosti, vlivy, kterým je vystavena a jejich odrazem na rodinu jako celek i osobní život jejích členů. Zdůrazňuje, že hlubší pochopení rodinné problematiky musí vycházet z multidisciplinárních poznatků i pohledů. Sociologie je jedním z bohatých zdrojů.

V tomto školním roce →

Aplikovaná sociologie (LO 2018/2019 / A :: dálková)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: dálková
Způsob výuky: Zkouška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 1

Učitelé: PhDr. Alena Heřmanová

Anotace:

Předmět navazuje na obecněji pojatý Úvod do sociologie a jeho základní poznatky aplikuje na konkrétnější sociologickou disciplínu, kterou je především sociologie rodiny. Zabývá se postavením rodiny v současné společnosti, vlivy, kterým je vystavena a jejich odrazem na rodinu jako celek i osobní život jejích členů. Zdůrazňuje, že hlubší pochopení rodinné problematiky musí vycházet z multidisciplinárních poznatků i pohledů. Sociologie je jedním z bohatých zdrojů.

Přednášky
01. 06. 2019 08:30 – 10:00 Aplikovaná sociologie [A] (1) Učebna č. 203 - počítačová

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184