Předmět :: Apologetika

Calendar Kalendář

Anotace

Kurz apologetiky seznámí studenty se základní problematikou oboru. Zejména: typologie apologetických východisek, typologie metodických přístupů, přehled tradičních argumentů proti křesťanství, přehled tradičních i současných pro-křesťanských argumentů a možnosti užití těchto argumentů v apologetické praxi. Předmět apologetiky tedy úzce souvisí s předmětem rétoriky a některými filosofickými odvětvími, např. logikou, metafyzikou apod. Z hlediska způsobu řízení vyučování budou při kurzu apologetiky užity zejména tyto pedagogické formy: frontální, skupinová, kooperativní, individualizovaná a diferenciovaná. Z hlediska metodického bude výuka apologetiky vycházet z metod slovně-názorných, zejména pak z metod expozičních, dialogických, písemných a metod práce s textem.

V tomto školním roce →

tento rok se nevyučuje

V minulých letech →

Archiv →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184