Předmět :: Církevní dějiny 1

Calendar Kalendář

Anotace

Církevní dějiny jsou pojaty jako historicko-teologická disciplína. Na pozadí celospolečenského vývoje sledují celkový vývoj církve, pokoušejí se kriticky reflektovat a interpretovat její duchovní a teologické proměny a rovněž sledovat podíl církve na duchovním profilování společnosti. V přednáškách proto budeme spojovat metodické přístupy profánní historické kritiky s teologickými postupy, jež umožní hodnotit dějiny církve i společnosti sub specie aeternitatis. Studenti budou vedeni ke kritické četbě přeložené pramenné literatury a rozvíjení odborného písemného projevu. Součástí takto pojaté reflexe duchovního života církve minulosti proto nutně a nezastupitelně bude i nalézání vazeb a vnitřních souvislostí se současnou podobou církve a duchovní zkušeností studentů. Cílem tohoto hledání je skrze diskuzi podnítit a inspirovat sebereflexi studentů a motivovat je k hledání postoje zodpovědnosti za jejich budoucí službu lidem a společnosti. Církevní dějiny představují významný spojovací článek mezi ostatními teologickými disciplínami, protože jejich vývoj je přímo závislý na celkovém vývoji církve. Výuka církevních dějin proto připravuje půdu pro hlubší teologické studium.

V tomto školním roce →

tento rok se nevyučuje

V minulých letech →

Archiv →

Aktuální sylabus kurzu 2016

...

Drška - Suchánek, Církevní dějiny

...

Anselm Grün o Benediktovi

...

Spisy apoštolských otců

...

Louis Berkhof

...

Marcela Klíčová (B)

...

Marcela Klíčová (A)

...

Světodějné rozcestí

...

Církev pronásledovaná

...

Benedikt a jeho řád

...

7. Od clunyjské reformy po boj o investituru

...

6. Křesťanství na Velké Moravě a v Českých zemích

...

5. Vývoj k Velkému schizmatu 1054

...

2. Teologické tříbení v rané církvi katolické

...

4. Augustin jako duchovní osobnost

...

3. Světodějné rozcestí

...

Osnova CD ZO 2012

...

1. Úvod do studia CD. Apoštolští otcové. Rané hereze

...

Sylabus CD1 dálkové studium

...

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184