Předmět :: Církevní dějiny 2

Calendar Kalendář

Anotace

Církevní dějiny jsou pojaty jako historicko-teologická disciplína. Na pozadí celospolečenského vývoje sledují celkový vývoj církve, pokoušejí se kriticky reflektovat a interpretovat její duchovní a teologické proměny a rovněž sledovat podíl církve na duchovním profilování společnosti. V přednáškách proto budeme spojovat metodické přístupy profánní historické kritiky s teologickými postupy, jež umožní hodnotit dějiny církve i společnosti sub specie aeternitatis. Studenti budou vedeni ke kritické četbě přeložené pramenné literatury a rozvíjení odborného písemného projevu. Součástí takto pojaté reflexe duchovního života církve minulosti proto nutně a nezastupitelně bude i nalézání vazeb a vnitřních souvislostí se současnou podobou církve a duchovní zkušeností studentů. Cílem tohoto hledání je skrze diskuzi podnítit a inspirovat sebereflexi studentů a motivovat je k hledání postoje zodpovědnosti za jejich budoucí službu lidem a společnosti. Církevní dějiny představují významný spojovací článek mezi ostatními teologickými disciplínami, protože jejich vývoj je přímo závislý na celkovém vývoji církve. Výuka církevních dějin proto připravuje půdu pro hlubší teologické studium.

V tomto školním roce →

tento rok se nevyučuje

V minulých letech →

Archiv →

7. Anglická reformace

...

Jan Calvin

...

6. Calvinova reformace v Ženevě

...

5. Huldrych Zwingli a další vývoj

...

4. Martin Luher

...

3. Renesance a humanismus

...

2. Jednota bratrská

...

1. Jan Hus a husitství

...

Osnova CD LO 2013

...

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184