Předmět :: Církve a jejich eklesiologie v novověku

Calendar Kalendář

Anotace

Cílem kurzu je představit současný stav křesťanstva v jeho rozmanitých formách. Proč jednotlivé větve a výhonky stromu Kristovy církve vyrašily a nadále bují do téměř nepřehledné mnohosti a proč nabyly podobu, jakou mají nyní? Při hledání odpovědi na tuto otázku bude nezbytné vyložit příčiny vzniku hlavních tradic křesťanství i jednotlivých denominací z nich vycházejících a dále se štěpících a následně sledovat jejich vývoj na poli teologie i sborové praxe od momentu jejich vzniku (pokud to časové vymezení kurzu dovolí) až do současnosti s přihlédnutím k historickému a kulturního kontextu tohoto dění. Nedílnou součástí kurzu je seznámení se s různými způsoby, jakými nejdříve jednotlivci a pak i celé denominace v zápasech své doby dosvědčovali svou věrnost Kristovu evangeliu. Zvláštní pozornost budeme věnovat odlišným způsobům vyrovnání se s modernitou a reakcemi, které tyto snahy vzbudily uvnitř církve. Takto vzniklé teologické směry působí napříč denominacemi a zásadní mírou utváří život věřících i dnes, kdy se musíme vyrovnávat např. s výzvami postmoderny. Stranou nezůstane ani reflexe rostoucího významu křesťanství v Asii, Africe a Latinské Americe.

V tomto školním roce →

Církve a jejich eklesiologie v novověku (LO 2019/2020 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 14

Učitelé: Mgr. Vít Hlásek, M.Th.

Anotace:

Cílem kurzu je představit současný stav křesťanstva v jeho rozmanitých formách. Proč jednotlivé větve a výhonky stromu Kristovy církve vyrašily a nadále bují do téměř nepřehledné mnohosti a proč nabyly podobu, jakou mají nyní? Při hledání odpovědi na tuto otázku bude nezbytné vyložit příčiny vzniku hlavních tradic křesťanství i jednotlivých denominací z nich vycházejících a dále se štěpících a následně sledovat jejich vývoj na poli teologie i sborové praxe od momentu jejich vzniku (pokud to časové vymezení kurzu dovolí) až do současnosti s přihlédnutím k historickému a kulturního kontextu tohoto dění. Nedílnou součástí kurzu je seznámení se s různými způsoby, jakými nejdříve jednotlivci a pak i celé denominace v zápasech své doby dosvědčovali svou věrnost Kristovu evangeliu. Zvláštní pozornost budeme věnovat odlišným způsobům vyrovnání se s modernitou a reakcemi, které tyto snahy vzbudily uvnitř církve. Takto vzniklé teologické směry působí napříč denominacemi a zásadní mírou utváří život věřících i dnes, kdy se musíme vyrovnávat např. s výzvami postmoderny. Stranou nezůstane ani reflexe rostoucího významu křesťanství v Asii, Africe a Latinské Americe.

Přednášky
04. 02. 2020 10:30 – 12:00 Církve a jejich eklesiologie v novověku [A] (1) Učebna č. 101 - konferenční místnost
04. 02. 2020 12:45 – 14:15 Církve a jejich eklesiologie v novověku [A] (2) Učebna č. 202
11. 02. 2020 10:30 – 12:00 Církve a jejich eklesiologie v novověku [A] (3) Učebna č. 101 - konferenční místnost
18. 02. 2020 10:30 – 12:00 Církve a jejich eklesiologie v novověku [A] (4) Učebna č. 101 - konferenční místnost
25. 02. 2020 10:30 – 12:00 Církve a jejich eklesiologie v novověku [A] (5) Učebna č. 101 - konferenční místnost
03. 03. 2020 10:30 – 12:00 Církve a jejich eklesiologie v novověku [A] (6) Učebna č. 101 - konferenční místnost
10. 03. 2020 10:30 – 12:00 Církve a jejich eklesiologie v novověku [A] (7) Učebna č. 101 - konferenční místnost
17. 03. 2020 10:30 – 12:00 Církve a jejich eklesiologie v novověku [A] (8) Učebna č. 101 - konferenční místnost
24. 03. 2020 10:30 – 12:00 Církve a jejich eklesiologie v novověku [A] (9) Učebna č. 101 - konferenční místnost
31. 03. 2020 10:30 – 12:00 Církve a jejich eklesiologie v novověku [A] (10) Učebna č. 101 - konferenční místnost
14. 04. 2020 10:30 – 12:00 Církve a jejich eklesiologie v novověku [A] (11) Učebna č. 101 - konferenční místnost
21. 04. 2020 10:30 – 12:00 Církve a jejich eklesiologie v novověku [A] (12) Učebna č. 101 - konferenční místnost
28. 04. 2020 10:30 – 12:00 Církve a jejich eklesiologie v novověku [A] (13) Učebna č. 101 - konferenční místnost
05. 05. 2020 10:30 – 12:00 Církve a jejich eklesiologie v novověku [A] (14) Učebna č. 101 - konferenční místnost

V minulých letech →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184