Předmět :: Církve a jejich eklesiologie v novověku

Calendar Kalendář

Anotace

Cílem kurzu je představení křesťanstva v jeho mnoha rozmanitých formách. Proč jednotlivé větve a výhonky Kristovy církve vyrašily a nadále bují do téměř nepřehledné mnohosti? Proč nabyly podobu, kterou mají nyní? Při hledání odpovědi na tyto otázky bude nezbytné nejdříve vyložit důvody vzniku všech hlavních tradic křesťanství včetně jejich základní charakteristiky. Následně se budeme zabývat jednotlivými denominacemi a církevními hnutími, které z těchto proudů vycházejí a dále se větví. Zajímat nás bude jejich vývoj na poli teologie i sborové praxe od momentu jejich vzniku (pokud to časové vymezení kurzu dovolí) až do současnosti. To vše s přihlédnutím k historickému a kulturního kontextu tohoto dění. Nedílnou součástí kurzu je seznámení se s různými způsoby, jakými církev v zápasech své doby dosvědčovala svou věrnost svému chápání Kristova evangelia. Zvláštní pozornost budeme věnovat odlišným způsobům vyrovnávání se s modernitou a reakcemi, které tento myšlenkový proud vzbudil uvnitř církve. Mnoho hnutí a teologických směrů, které za svůj vznik vděčí dějinným okolnostem hluboko v minulosti, dnes stále působí a zásadní mírou utváří život věřících i dnes, často napříč mnoha denominacemi. Stranou nezůstane ani reflexe rostoucího významu křesťanství v Asii, Africe a Latinské Americe.

V tomto školním roce →

Církve a jejich eklesiologie v novověku (LO 2020/2021 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 14

Učitelé: Mgr. Vít Hlásek, M.Th.

Anotace:

Cílem kurzu je představení křesťanstva v jeho mnoha rozmanitých formách. Proč jednotlivé větve a výhonky Kristovy církve vyrašily a nadále bují do téměř nepřehledné mnohosti? Proč nabyly podobu, kterou mají nyní? Při hledání odpovědi na tyto otázky bude nezbytné nejdříve vyložit důvody vzniku všech hlavních tradic křesťanství včetně jejich základní charakteristiky. Následně se budeme zabývat jednotlivými denominacemi a církevními hnutími, které z těchto proudů vycházejí a dále se větví. Zajímat nás bude jejich vývoj na poli teologie i sborové praxe od momentu jejich vzniku (pokud to časové vymezení kurzu dovolí) až do současnosti. To vše s přihlédnutím k historickému a kulturního kontextu tohoto dění. Nedílnou součástí kurzu je seznámení se s různými způsoby, jakými církev v zápasech své doby dosvědčovala svou věrnost svému chápání Kristova evangelia. Zvláštní pozornost budeme věnovat odlišným způsobům vyrovnávání se s modernitou a reakcemi, které tento myšlenkový proud vzbudil uvnitř církve. Mnoho hnutí a teologických směrů, které za svůj vznik vděčí dějinným okolnostem hluboko v minulosti, dnes stále působí a zásadní mírou utváří život věřících i dnes, často napříč mnoha denominacemi. Stranou nezůstane ani reflexe rostoucího významu křesťanství v Asii, Africe a Latinské Americe.

Přednášky
03. 02. 2021 14:30 – 16:00 Církve a jejich eklesiologie v novověku [A] (1) Učebna č. 203 - počítačová
10. 02. 2021 14:30 – 16:00 Církve a jejich eklesiologie v novověku [A] (2) Učebna č. 203 - počítačová
17. 02. 2021 14:30 – 16:00 Církve a jejich eklesiologie v novověku [A] (3) Učebna č. 203 - počítačová
24. 02. 2021 14:30 – 16:00 Církve a jejich eklesiologie v novověku [A] (4) Učebna č. 203 - počítačová
03. 03. 2021 14:30 – 16:00 Církve a jejich eklesiologie v novověku [A] (5) Učebna č. 203 - počítačová
10. 03. 2021 14:30 – 16:00 Církve a jejich eklesiologie v novověku [A] (6) Učebna č. 203 - počítačová
17. 03. 2021 14:30 – 16:00 Církve a jejich eklesiologie v novověku [A] (7) Učebna č. 203 - počítačová
24. 03. 2021 14:30 – 16:00 Církve a jejich eklesiologie v novověku [A] (8) Učebna č. 203 - počítačová
07. 04. 2021 14:30 – 16:00 Církve a jejich eklesiologie v novověku [A] (9) Učebna č. 203 - počítačová
14. 04. 2021 14:30 – 16:00 Církve a jejich eklesiologie v novověku [A] (10) Učebna č. 203 - počítačová
21. 04. 2021 14:30 – 16:00 Církve a jejich eklesiologie v novověku [A] (11) Učebna č. 203 - počítačová
28. 04. 2021 14:30 – 16:00 Církve a jejich eklesiologie v novověku [A] (12) Učebna č. 203 - počítačová
05. 05. 2021 14:30 – 16:00 Církve a jejich eklesiologie v novověku [A] (13) Učebna č. 203 - počítačová
12. 05. 2021 14:30 – 16:00 Církve a jejich eklesiologie v novověku [A] (14) Učebna č. 203 - počítačová

Církve a jejich eklesiologie v novověku (LO 2020/2021 / A :: dálková)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: dálková
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 7

Učitelé: Mgr. Ester Pučálková, Ph.D.

Anotace:

Kurz ekumenické eklesiologie je pojat jako historicko-teologická disciplína. Cílem je sledovat vývoj a vznik církví, jejich teologii a sborovou praxi v širším historickém kontextu: od poreformační doby do času moderny, jinými slovy od tzv. I. konfesionalizace, katolické restaurace, osvícenské éry, II. konfesionalizace až do éry sekularizace. Jde tedy o to, z kterých proudů jednotlivé církve vznikají, na čem stavějí svou teologii a sborovou praxi, jak reagují na společenské okolnosti, jakým způsobem hledají srozumitelnou cestu hlásání evangelia a do jaké míry se přizpůsobují duchu doby. Součástí kurzu je práce s překlady historických pramenů (četba a interpretace).

Přednášky
06. 02. 2021 12:30 – 15:50 Církve a jejich eklesiologie v novověku [A] (1) Učebna č. 202
06. 03. 2021 12:30 – 15:50 Církve a jejich eklesiologie v novověku [A] (2) Učebna č. 202
10. 04. 2021 12:30 – 15:50 Církve a jejich eklesiologie v novověku [A] (3) Učebna č. 202
22. 05. 2021 12:30 – 15:50 Církve a jejich eklesiologie v novověku [A] (4) Učebna č. 202
05. 06. 2021 12:30 – 14:00 Církve a jejich eklesiologie v novověku [A] (5) Učebna č. 202

V minulých letech →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184