Předmět :: Církve a jejich eklesiologie v novověku

Calendar Kalendář

Anotace

Kurz ekumenické eklesiologie je pojat jako historicko-teologická disciplína. Cílem je sledovat vývoj a vznik církví, jejich teologii a sborovou praxi v širším historickém kontextu: od poreformační doby do času moderny, jinými slovy od tzv. I. konfesionalizace, katolické restaurace, osvícenské éry, II. konfesionalizace až do éry sekularizace. Jde tedy o to, z kterých proudů jednotlivé církve vznikají, na čem stavějí svou teologii a sborovou praxi, jak reagují na společenské okolnosti, jakým způsobem hledají srozumitelnou cestu hlásání evangelia a do jaké míry se přizpůsobují duchu doby. Součástí kurzu je práce s překlady historických pramenů (četba a interpretace).

V tomto školním roce →

Církve a jejich eklesiologie v novověku (LO 2018/2019 / A :: dálková)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: dálková
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 7

Učitelé: Dr. phil. Tomáš W. Pavlíček, Ph.D.

Anotace:

Kurz ekumenické eklesiologie je pojat jako historicko-teologická disciplína. Cílem je sledovat vývoj a vznik církví, jejich teologii a sborovou praxi v širším historickém kontextu: od poreformační doby do času moderny, jinými slovy od tzv. I. konfesionalizace, katolické restaurace, osvícenské éry, II. konfesionalizace až do éry sekularizace. Jde tedy o to, z kterých proudů jednotlivé církve vznikají, na čem stavějí svou teologii a sborovou praxi, jak reagují na společenské okolnosti, jakým způsobem hledají srozumitelnou cestu hlásání evangelia a do jaké míry se přizpůsobují duchu doby. Součástí kurzu je práce s překlady historických pramenů (četba a interpretace).

Přednášky
02. 02. 2019 12:30 – 14:00 Církve a jejich eklesiologie v novověku [A] (1) Učebna č. 203 - počítačová
16. 02. 2019 12:30 – 14:00 Církve a jejich eklesiologie v novověku [A] (3) Učebna č. 203 - počítačová
02. 03. 2019 12:30 – 14:00 Církve a jejich eklesiologie v novověku [A] (4) Učebna č. 203 - počítačová
16. 03. 2019 12:30 – 14:00 Církve a jejich eklesiologie v novověku [A] (7) Knihovna
06. 04. 2019 12:30 – 14:00 Církve a jejich eklesiologie v novověku [A] (2) Učebna č. 203 - počítačová
27. 04. 2019 12:30 – 14:00 Církve a jejich eklesiologie v novověku [A] (6) Učebna č. 203 - počítačová
11. 05. 2019 12:30 – 14:00 Církve a jejich eklesiologie v novověku [A] (5) Učebna č. 203 - počítačová

V minulých letech →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184