Předmět :: Dějiny dogmatu

Calendar Kalendář

Anotace

Dějiny dogmatu významně prohlubují pochopení událostních obrysů církevních dějin. Jsou sondou do teologického myšlení církve. Zkoumají její zápas o formulaci závazných dogmatických výpovědí, míru jeho oprávnění i teologické relevance. Obsah těchto výpovědí a jejich vývoj se tak stává platformou pro diskusi nad otázkou závazné autority v církvi. Cílem této diskuse je napomáhat církvi v přítomnosti, aby se nepřestávala s touto trvale aktuální otázkou vyrovnávat. V semináři dějin dogmatu budou studenti vedeni ke kritické četbě přeložené pramenné literatury a literatury odborné a k rozvíjení odborného písemného a mluveného projevu. Svoje vlastní bádání na poli tohoto předmětu budou předkládat formou referátu ke společné diskuzi. Dějiny dogmatu poskytují jakousi historickou zpětnou vazbu i ostatním teologickým disciplínám, čímž pomáhají rozvíjet zdravou teologickou reflexi jejich východisek, záměrů i cílů.

V tomto školním roce →

Dějiny dogmatu (LO 2019/2020 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Seminář
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 14

Učitelé: Dr. phil. Tomáš W. Pavlíček, Ph.D.

Anotace:

Dějiny dogmatu významně prohlubují pochopení událostních obrysů církevních dějin. Jsou sondou do teologického myšlení církve. Zkoumají její zápas o formulaci závazných dogmatických výpovědí, míru jeho oprávnění i teologické relevance. Obsah těchto výpovědí a jejich vývoj se tak stává platformou pro diskusi nad otázkou závazné autority v církvi. Cílem této diskuse je napomáhat církvi v přítomnosti, aby se nepřestávala s touto trvale aktuální otázkou vyrovnávat. V semináři dějin dogmatu budou studenti vedeni ke kritické četbě přeložené pramenné literatury a literatury odborné a k rozvíjení odborného písemného a mluveného projevu. Svoje vlastní bádání na poli tohoto předmětu budou předkládat formou referátu ke společné diskuzi. Dějiny dogmatu poskytují jakousi historickou zpětnou vazbu i ostatním teologickým disciplínám, čímž pomáhají rozvíjet zdravou teologickou reflexi jejich východisek, záměrů i cílů.

Přednášky
29. 01. 2020 14:30 – 16:00 Dějiny dogmatu [A] (1) Učebna č. 202
05. 02. 2020 14:30 – 16:00 Dějiny dogmatu [A] (2) Učebna č. 202
19. 02. 2020 14:30 – 16:00 Dějiny dogmatu [A] (4) Učebna č. 202
26. 02. 2020 14:30 – 16:00 Dějiny dogmatu [A] (5) Učebna č. 202
04. 03. 2020 14:30 – 16:00 Dějiny dogmatu [A] (6) Učebna č. 202
11. 03. 2020 14:30 – 16:00 Dějiny dogmatu [A] (7) Učebna č. 202
18. 03. 2020 14:30 – 16:00 Dějiny dogmatu [A] (8) Učebna č. 202
25. 03. 2020 14:30 – 16:00 Dějiny dogmatu [A] (9) Učebna č. 202
01. 04. 2020 14:30 – 16:00 Dějiny dogmatu [A] (10) Učebna č. 202
15. 04. 2020 14:30 – 16:00 Dějiny dogmatu [A] (11) Učebna č. 202
22. 04. 2020 14:30 – 16:00 Dějiny dogmatu [A] (12) Učebna č. 202
29. 04. 2020 14:30 – 16:00 Dějiny dogmatu [A] (13) Učebna č. 202
06. 05. 2020 14:30 – 16:00 Dějiny dogmatu [A] (14) Učebna č. 202

V minulých letech →

Archiv →

Zápas o Trojici

...

Svrchovaná milost

...

Pravý Bůh a pravý člověk

...

Kánon NZ

...

Osnova DD - ZO 2014/15

...

Sylabus DD

Sylabus pro samostudium v rámci DS

7. Nejnovější katolická dogmata

...

6. Ospravedlnění skrze víru

...

5. Učení o smíření

...

4. Učení o svátostech

...

3. Augustin o hříchu a milosti. Pelagius

...

2. Christologické spory

...

1. Úvod do studia DD. Trojiční spory

...

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184