Předmět :: Dějiny dogmatu

Calendar Kalendář

Anotace

Kurz je pojat jako historicko-teologická disciplína. Cílem je sledovat vývoj a vznik církví, jejich teologii a sborovou praxi v širším historickém kontextu: od poreformační doby do času moderny, jinými slovy od tzv. I. konfesionalizace, katolické restaurace, osvícenské éry, II. konfesionalizace až do éry sekularizace. Jde tedy o to, z kterých proudů jednotlivé církve vznikají, na čem stavějí svou teologii a sborovou praxi, jak reagují na společenské okolnosti, jakým způsobem hledají srozumitelnou cestu hlásání evangelia a do jaké míry se přizpůsobují duchu doby. Součástí kurzu je práce s překlady historických pramenů (četba a interpretace).

V tomto školním roce →

Dějiny dogmatu (ZO 2021/2022 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Seminář
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 14

Učitelé: Dr. phil. Tomáš W. Pavlíček, Ph.D.

Anotace:

Kurz je pojat jako historicko-teologická disciplína. Cílem je sledovat vývoj a vznik církví, jejich teologii a sborovou praxi v širším historickém kontextu: od poreformační doby do času moderny, jinými slovy od tzv. I. konfesionalizace, katolické restaurace, osvícenské éry, II. konfesionalizace až do éry sekularizace. Jde tedy o to, z kterých proudů jednotlivé církve vznikají, na čem stavějí svou teologii a sborovou praxi, jak reagují na společenské okolnosti, jakým způsobem hledají srozumitelnou cestu hlásání evangelia a do jaké míry se přizpůsobují duchu doby. Součástí kurzu je práce s překlady historických pramenů (četba a interpretace).

Přednášky
15. 09. 2021 14:30 – 16:00 Dějiny dogmatu [A] (1) Učebna č. 202
22. 09. 2021 14:30 – 16:00 Dějiny dogmatu [A] (2) Učebna č. 202
29. 09. 2021 14:30 – 16:00 Dějiny dogmatu [A] (3) Učebna č. 202
06. 10. 2021 14:30 – 16:00 Dějiny dogmatu [A] (4) Učebna č. 202
13. 10. 2021 14:30 – 16:00 Dějiny dogmatu [A] (5) Učebna č. 202
20. 10. 2021 14:30 – 16:00 Dějiny dogmatu [A] (6) Učebna č. 202
27. 10. 2021 14:30 – 16:00 Dějiny dogmatu [A] (7) Učebna č. 202
03. 11. 2021 14:30 – 16:00 Dějiny dogmatu [A] (8) Učebna č. 202
10. 11. 2021 14:30 – 16:00 Dějiny dogmatu [A] (9) Učebna č. 202
24. 11. 2021 14:30 – 16:00 Dějiny dogmatu [A] (10) Učebna č. 202
01. 12. 2021 14:30 – 16:00 Dějiny dogmatu [A] (11) Učebna č. 202
08. 12. 2021 14:30 – 16:00 Dějiny dogmatu [A] (12) Učebna č. 202
15. 12. 2021 14:30 – 16:00 Dějiny dogmatu [A] (13) Učebna č. 202

V minulých letech →

Archiv →

Zápas o Trojici

...

Svrchovaná milost

...

Pravý Bůh a pravý člověk

...

Kánon NZ

...

Osnova DD - ZO 2014/15

...

Sylabus DD

Sylabus pro samostudium v rámci DS

7. Nejnovější katolická dogmata

...

6. Ospravedlnění skrze víru

...

5. Učení o smíření

...

4. Učení o svátostech

...

3. Augustin o hříchu a milosti. Pelagius

...

2. Christologické spory

...

1. Úvod do studia DD. Trojiční spory

...

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184