Předmět :: Dějiny dogmatu

Calendar Kalendář

Anotace

Kurz dějin dogmatu je pojat jako historicko-teologická disciplína. Cílem je sledovat vývoj základních církevních dogmat, teologických idejí a historický kontext jejich vzniku či diskuse.

V tomto školním roce →

Dějiny dogmatu (LO 2018/2019 / A :: dálková)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: dálková
Způsob výuky: Seminář
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 7

Učitelé: Dr. phil. Tomáš W. Pavlíček, Ph.D.

Anotace:

Kurz dějin dogmatu je pojat jako historicko-teologická disciplína. Cílem je sledovat vývoj základních církevních dogmat, teologických idejí a historický kontext jejich vzniku či diskuse.

Přednášky
02. 02. 2019 14:20 – 15:50 Dějiny dogmatu [A] (1) Učebna č. 101 - konferenční místnost
16. 02. 2019 14:20 – 15:50 Dějiny dogmatu [A] (3) Učebna č. 101 - konferenční místnost
02. 03. 2019 14:20 – 15:50 Dějiny dogmatu [A] (5) Učebna č. 101 - konferenční místnost
16. 03. 2019 14:20 – 15:50 Dějiny dogmatu [A] (7) Učebna č. 101 - konferenční místnost
06. 04. 2019 14:20 – 15:50 Dějiny dogmatu [A] (2) Učebna č. 101 - konferenční místnost
27. 04. 2019 14:20 – 15:50 Dějiny dogmatu [A] (4) Učebna č. 101 - konferenční místnost
11. 05. 2019 14:20 – 15:50 Dějiny dogmatu [A] (6) Učebna č. 101 - konferenční místnost

V minulých letech →

Archiv →

Zápas o Trojici

...

Svrchovaná milost

...

Pravý Bůh a pravý člověk

...

Kánon NZ

...

Osnova DD - ZO 2014/15

...

Sylabus DD

Sylabus pro samostudium v rámci DS

7. Nejnovější katolická dogmata

...

6. Ospravedlnění skrze víru

...

5. Učení o smíření

...

4. Učení o svátostech

...

3. Augustin o hříchu a milosti. Pelagius

...

2. Christologické spory

...

1. Úvod do studia DD. Trojiční spory

...

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184