Předmět :: Dějiny dogmatu

Calendar Kalendář

Anotace

Dějiny dogmatu mapují utváření křesťanských dogmat v historických souvislostech. Stojí tak na pomezí systematické teologie a církevních dějin. Učí porozumět podstatě teologických sporů minulosti a významu dogmatických formulací. Porozumění zápasům minulosti vede k lepšímu porozumění současným sporům a schopnosti reagovat na nové i staronové teologické otázky. V semináři dějin dogmatu budou studenti vedeni ke kritické četbě přeložené pramenné literatury a literatury odborné a k rozvíjení odborného písemného a mluveného projevu. Svoje vlastní bádání na poli tohoto předmětu budou předkládat formou referátu ke společné diskuzi. Dějiny dogmatu poskytují jakousi historickou zpětnou vazbu i ostatním teologickým disciplínám, čímž pomáhají rozvíjet zdravou teologickou reflexi jejich východisek, záměrů i cílů.

V tomto školním roce →

Dějiny dogmatu (LO 2020/2021 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Seminář
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 14

Učitelé: Dr. phil. Tomáš W. Pavlíček, Ph.D.

Dějiny dogmatu (ZO 2020/2021 / A :: dálková)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: dálková
Způsob výuky: Seminář
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 7

Učitelé: Mgr. et Mgr. Jiří Bukovský, Ph.D.

Anotace:

Dějiny dogmatu mapují utváření křesťanských dogmat v historických souvislostech. Stojí tak na pomezí systematické teologie a církevních dějin. Učí porozumět podstatě teologických sporů minulosti a významu dogmatických formulací. Porozumění zápasům minulosti vede k lepšímu porozumění současným sporům a schopnosti reagovat na nové i staronové teologické otázky. V semináři dějin dogmatu budou studenti vedeni ke kritické četbě přeložené pramenné literatury a literatury odborné a k rozvíjení odborného písemného a mluveného projevu. Svoje vlastní bádání na poli tohoto předmětu budou předkládat formou referátu ke společné diskuzi. Dějiny dogmatu poskytují jakousi historickou zpětnou vazbu i ostatním teologickým disciplínám, čímž pomáhají rozvíjet zdravou teologickou reflexi jejich východisek, záměrů i cílů.

Přednášky
12. 09. 2020 12:30 – 14:00 Dějiny dogmatu [A] (1) Učebna č. 203 - počítačová
03. 10. 2020 12:30 – 14:00 Dějiny dogmatu [A] (2) Učebna č. 203 - počítačová
17. 10. 2020 12:30 – 14:00 Dějiny dogmatu [A] (3) Učebna č. 203 - počítačová
07. 11. 2020 12:30 – 14:00 Dějiny dogmatu [A] (4) Učebna č. 203 - počítačová
21. 11. 2020 12:30 – 14:00 Dějiny dogmatu [A] (5) Učebna č. 203 - počítačová
12. 12. 2020 12:30 – 14:00 Dějiny dogmatu [A] (6) Učebna č. 203 - počítačová
09. 01. 2021 12:30 – 14:00 Dějiny dogmatu [A] (7) Učebna č. 203 - počítačová

V minulých letech →

Archiv →

Zápas o Trojici

...

Svrchovaná milost

...

Pravý Bůh a pravý člověk

...

Kánon NZ

...

Osnova DD - ZO 2014/15

...

Sylabus DD

Sylabus pro samostudium v rámci DS

7. Nejnovější katolická dogmata

...

6. Ospravedlnění skrze víru

...

5. Učení o smíření

...

4. Učení o svátostech

...

3. Augustin o hříchu a milosti. Pelagius

...

2. Christologické spory

...

1. Úvod do studia DD. Trojiční spory

...

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184