Předmět :: Dějiny dogmatu 2

Calendar Kalendář

Anotace

Kurz navazuje na předmět Dějiny dogmatu I. Formou dílčích sond se zaměřuje na teologický a dogmatický přínos významných osobností dějin křesťanského myšlení. Seminář seznamuje studenty s vybranými okruhy teologického myšlení v podání těchto osobností. Vede k vlastní kritické orientaci v historickém teologickém myšlení církve a schopnosti reflektovat soudobý dogmatický vývoj. Významnou metodou výuky bude práce s pramennou i odbornou literaturou a písemný i mluvený projev, v nichž budou studenti prezentovat výsledky vlastního bádání.

V tomto školním roce →

tento rok se nevyučuje

V minulých letech →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184