Předmět :: Dobové pozadí Nového zákona

Calendar Kalendář

Anotace

Tento předmět si klade za cíl představit dobu a prostředí, které obklopovaly autory spisů Nového zákona. Měl by pomoci studentům lépe pochopit dobové reálie obsažené v Novém zákoně a svět jeho pisatelů. Poznatky obsažené v tomto předmětu jsou proto zásadní pro porozumění a výklad Nového zákona. Dobré pochopení nejen jednotlivých pasáží, ale ani celkového poselství a teologie je bez těchto znalostí stěží možné.

V tomto školním roce →

Dobové pozadí Nového zákona (ZO 2019/2020 / A :: dálková)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: dálková
Způsob výuky: Zkouška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 1

Učitelé: Mgr. Pavel Paluchník, DiS.

Anotace:

Tento předmět si klade za cíl představit dobu a prostředí, které obklopovaly autory spisů Nového zákona. Měl by pomoci studentům lépe pochopit dobové reálie obsažené v Novém zákoně a svět jeho pisatelů. Poznatky obsažené v tomto předmětu jsou proto zásadní pro porozumění a výklad Nového zákona. Dobré pochopení nejen jednotlivých pasáží, ale ani celkového poselství a teologie je bez těchto znalostí stěží možné.

Přednášky
18. 01. 2020 08:30 – 10:00 Dobové pozadí Nového zákona [A] (1) Učebna č. 101 - konferenční místnost

Dobové pozadí Nového zákona (ZO 2019/2020 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 14

Učitelé: Mgr. et Mgr. Jiří Bukovský, Ph.D.

Anotace:

Předmět “Dobové pozadí Nového zákona” se zabývá dějinami a prostředím, které bylo určující pro postavy Nového zákona. Jde o dobu od Alexandra Makedonského po Bar Kochbovo povstání. Zvláštní pozornost je pak věnována dějinám země Izrael a životu, náboženství a filosofii v tomto období.

Přednášky
17. 09. 2019 10:30 – 12:00 Dobové pozadí Nového zákona [A] (1) Učebna č. 202
24. 09. 2019 10:30 – 12:00 Dobové pozadí Nového zákona [A] (2) Učebna č. 202
01. 10. 2019 10:30 – 12:00 Dobové pozadí Nového zákona [A] (3) Učebna č. 202
08. 10. 2019 10:30 – 12:00 Dobové pozadí Nového zákona [A] (4) Učebna č. 202
15. 10. 2019 10:30 – 12:00 Dobové pozadí Nového zákona [A] (5) Učebna č. 202
22. 10. 2019 10:30 – 12:00 Dobové pozadí Nového zákona [A] (6) Učebna č. 202
29. 10. 2019 10:30 – 12:00 Dobové pozadí Nového zákona [A] (7) Učebna č. 202
05. 11. 2019 10:30 – 12:00 Dobové pozadí Nového zákona [A] (8) Učebna č. 202
12. 11. 2019 10:30 – 12:00 Dobové pozadí Nového zákona [A] (9) Učebna č. 202
19. 11. 2019 10:30 – 12:00 Dobové pozadí Nového zákona [A] (10) Učebna č. 202
26. 11. 2019 10:30 – 12:00 Dobové pozadí Nového zákona [A] (11) Učebna č. 202
03. 12. 2019 10:30 – 12:00 Dobové pozadí Nového zákona [A] (12) Učebna č. 202
10. 12. 2019 10:30 – 12:00 Dobové pozadí Nového zákona [A] (13) Učebna č. 202
17. 12. 2019 10:30 – 12:00 Dobové pozadí Nového zákona [A] (14) Učebna č. 202

V minulých letech →

Archiv →

Doporučená literatura k DPNZ

Pro další četbu a studium

Skripta K. Taschner_DPNZ

Základní text k testu

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184