Předmět :: Duchovní vedení dětí 1

Calendar Kalendář

Anotace

Tento kurz pro rodiče a pracovníky s dětmi připravuje ETS ve spolupráci se Sdružením Samuelem, Biblická práce pro děti. Navazuje na vyučování Biblické školy pro rodiče a učitele Sdružení Samuel, ktrou v letech 1992-2007 absolvovalo cca 650 studentů z různých církevních denominací.

Kurz je koncipován jako tři po sobě jdoucí ročníky. První ročník obsahuje zejména tato témata: - potřeby dětí - děti v Písmu - zodpovědnost za děti (rodiče-církev) - duchovní vedení dětí v rodině - Ježíš, náš učitel - jak zvěstovat dětem evangelium - příprava biblické lekce - základy vývojové psychologie (přehled) - práce s vizuálními pomůckami - přehled NZ (navazuje na kurz ETS: Praktická znalost NZ, připravuje se) - předmět ETS: Biblická interpretace (první část: Evangelia, žalmy, epištoly) - přehled o dostupných materiálech, organizacích

V tomto školním roce →

Duchovní vedení dětí 1 (ZO 2017/18 / :: ---)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: ---
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 8
Počet týdnů v semestru: 10

Učitelé: Mgr. Tereza Ráchel Bícová

Přednášky
13. 10. 2017 18:00 – 21:00 Duchovní vedení dětí 1 [] (1) Učebna č. 101 - konferenční místnost
14. 10. 2017 09:00 – 16:00 Duchovní vedení dětí 1 [] (2) Učebna č. 101 - konferenční místnost
01. 12. 2017 18:00 – 21:00 Duchovní vedení dětí 1 [] (3) Učebna č. 101 - konferenční místnost
02. 12. 2017 09:00 – 16:00 Duchovní vedení dětí 1 [] (4) Učebna č. 101 - konferenční místnost
23. 02. 2018 18:00 – 21:00 Duchovní vedení dětí 1 [] (5) Učebna č. 101 - konferenční místnost
24. 02. 2018 09:00 – 16:00 Duchovní vedení dětí 1 [] (6) Učebna č. 101 - konferenční místnost
11. 05. 2018 18:00 – 21:00 Duchovní vedení dětí 1 [] (7) Učebna č. 101 - konferenční místnost
12. 05. 2018 09:00 – 16:00 Duchovní vedení dětí 1 [] (8) Učebna č. 101 - konferenční místnost

V minulých letech →

Použití evangelizačních pomůcek - formulář

...

Reflexe knihy - formulář

...

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184