Předmět :: Duchovní vedení dětí 1

Calendar Kalendář

Anotace

Tento kurz pro rodiče a pracovníky s dětmi připravuje ETS ve spolupráci se Sdružením Samuelem, Biblická práce pro děti. Navazuje na vyučování Biblické školy pro rodiče a učitele Sdružení Samuel, ktrou v letech 1992-2007 absolvovalo cca 650 studentů z různých církevních denominací.

Kurz je koncipován jako tři po sobě jdoucí ročníky. První ročník obsahuje zejména tato témata: - potřeby dětí - děti v Písmu - zodpovědnost za děti (rodiče-církev) - duchovní vedení dětí v rodině - Ježíš, náš učitel - jak zvěstovat dětem evangelium - příprava biblické lekce - základy vývojové psychologie (přehled) - práce s vizuálními pomůckami - přehled NZ (navazuje na kurz ETS: Praktická znalost NZ, připravuje se) - předmět ETS: Biblická interpretace (první část: Evangelia, žalmy, epištoly) - přehled o dostupných materiálech, organizacích

V tomto školním roce →

tento rok se nevyučuje

V minulých letech →

Použití evangelizačních pomůcek - formulář

...

Reflexe knihy - formulář

...

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184