Předmět :: Ekumenická eklesiologie

Calendar Kalendář

Anotace

Ekumenická eklesiologie je v rámci katedry pojata jako historicko-teologická disciplína (na rozdíl od eklesiologie v rámci praktické teologie). Zpracovává a hodnotí složitý poreformační eklesiologický vývoj. Ekumeničnost tohoto vývoje je dána skutečností, že protestantismus, navzdory radikálnímu rozchodu s katolicismem a navzdory konfesijnímu štěpení ve vlastních řadách, zůstává základními východisky křesťanské zvěsti spojen nejen vnitřně, ale i s katolicismem, od nějž se oddělil. V semináři ekumenické eklesiologie budou studenti vedeni ke kritické četbě přeložené pramenné literatury a literatury odborné a k rozvíjení odborného písemného a mluveného projevu. Svoje vlastní bádání na poli ekumenické eklesiologie budou předkládat formou referátu ke společné diskuzi. Ekumenická eklesiologie má organickou vazbu i na ostatní předměty výuky teologického zaměření, protože sleduje eklesiologické pozadí rozvoje ostatních teologických disciplín a různé důrazy v jednotlivých církevních útvarech.

V tomto školním roce →

tento rok se nevyučuje

V minulých letech →

Archiv →

Osnova EE 2015

...

George Whitefield

...

John Wesley

...

7. Metodismus

...

6. Obnovená Jednota bratrská

...

5. Osvícenství a pietismus

...

4. Církevní vývoj v Británii a Americe v 17. a 18. století

...

3. Luterství a kalvinismus

...

1. Úvod do předmětu. Vývoj a charakter východní církve

...

Osnova EE LO 2013

...

Osnova 2011

...

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184