Předmět :: Homiletický seminář

Calendar Kalendář

Anotace

Jedná se o seminář navazující na přednášky předmětu Homiletika. Sestává z prezentací vlastních kázání studentů v rámci dané skupiny. Tím se prohlubují a prakticky uplatňují znalosti získané v předmětu Homiletika.

Cíle:

Student je schopen použít výsledky biblické exegeze pro homiletické zpracování, tj. formulovat hlavní myšlenku vykládaného textu, stanovit osnovu kázání a srozumitelně, co do obsahu i rétorické formy, komunikovat homiletický koncept posluchačům. Studenti se přitom učí jak konstruktivně připomínkovat kázání druhých, tak i přijímat kritiku svého vlastního projevu.

Rámcový rozpis učiva:

kritéria pro společné hodnocení kázání prezentace studentských kázání, diskuze nad nimi a společná evaluace

Výstupy:

písemně připravené kázání a jeho ústní prezentace v rámci semináře

Způsob hodnocení:

Klasifikovaný zápočet. Klasifikace vychází z hodnocení písemné podoby kázání a jeho ústní prezentace.

V tomto školním roce →

Homiletický seminář (LO 2020/2021 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 7

Učitelé: Bc. David Novák, M.Th.

Podmínkou účasti na kurzu jsou tyto předměty: Homiletika.

Přednášky
10. 02. 2021 08:30 – 10:00 Homiletický seminář [A] (1) Učebna č. 203 - počítačová
24. 02. 2021 08:30 – 10:00 Homiletický seminář [A] (2) Učebna č. 203 - počítačová
10. 03. 2021 08:30 – 10:00 Homiletický seminář [A] (3) Učebna č. 203 - počítačová
24. 03. 2021 08:30 – 10:00 Homiletický seminář [A] (4) Učebna č. 203 - počítačová
07. 04. 2021 08:30 – 10:00 Homiletický seminář [A] (5) Učebna č. 203 - počítačová
21. 04. 2021 08:30 – 10:00 Homiletický seminář [A] (6) Učebna č. 203 - počítačová
05. 05. 2021 08:30 – 10:00 Homiletický seminář [A] (7) Učebna č. 203 - počítačová

Homiletický seminář (LO 2020/2021 / A :: dálková)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: dálková
Způsob výuky: Seminář
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 1

Učitelé: Bc. David Novák, M.Th.

Podmínkou účasti na kurzu jsou tyto předměty: Homiletika.

V minulých letech →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184