Předmět :: Homiletický seminář

Calendar Kalendář

Anotace

Jedná se o seminář navazující na přednášky předmětu Homiletika. Sestává z prezentací vlastních kázání studentů v rámci dané skupiny. Tím se prohlubují a prakticky uplatňují znalosti získané v předmětu Homiletika.

Cíle:

Student je schopen použít výsledky biblické exegeze pro homiletické zpracování, tj. formulovat hlavní myšlenku vykládaného textu, stanovit osnovu kázání a srozumitelně, co do obsahu i rétorické formy, komunikovat homiletický koncept posluchačům. Studenti se přitom učí jak konstruktivně připomínkovat kázání druhých, tak i přijímat kritiku svého vlastního projevu.

Rámcový rozpis učiva:

kritéria pro společné hodnocení kázání prezentace studentských kázání, diskuze nad nimi a společná evaluace

Výstupy:

písemně připravené kázání a jeho ústní prezentace v rámci semináře

Způsob hodnocení:

Klasifikovaný zápočet. Klasifikace vychází z hodnocení písemné podoby kázání a jeho ústní prezentace.

V tomto školním roce →

Homiletický seminář (LO 2019/2020 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Seminář
Počet hodin v týdnu: 1
Počet týdnů v semestru: 14

Učitelé: Bc. David Novák, M.Th.

Podmínkou účasti na kurzu jsou tyto předměty: Homiletika.

Přednášky
29. 01. 2020 08:30 – 10:00 Homiletický seminář [A] (1) Rada CB, Soukenická 15, Praha 1
26. 02. 2020 08:30 – 10:00 Homiletický seminář [A] (5) Rada CB, Soukenická 15, Praha 1
11. 03. 2020 08:30 – 10:00 Homiletický seminář [A] (7) Rada CB, Soukenická 15, Praha 1
25. 03. 2020 08:30 – 10:00 Homiletický seminář [A] (9) Rada CB, Soukenická 15, Praha 1
15. 04. 2020 08:30 – 10:00 Homiletický seminář [A] (12) Rada CB, Soukenická 15, Praha 1
22. 04. 2020 08:30 – 10:00 Homiletický seminář [A] (13) Rada CB, Soukenická 15, Praha 1
06. 05. 2020 08:30 – 10:00 Homiletický seminář [A] (14) Rada CB, Soukenická 15, Praha 1

V minulých letech →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184