Předmět :: Homiletický seminář

Calendar Kalendář

Anotace

Jedná se o seminář navazující na přednášky předmětu Homiletika. Sestává z prezentací vlastních kázání studentů v rámci dané skupiny. Tím se prohlubují a prakticky uplatňují znalosti získané v předmětu Homiletika.

Cíle:

Student je schopen použít výsledky biblické exegeze pro homiletické zpracování, tj. formulovat hlavní myšlenku vykládaného textu, stanovit osnovu kázání a srozumitelně, co do obsahu i rétorické formy, komunikovat homiletický koncept posluchačům. Studenti se přitom učí jak konstruktivně připomínkovat kázání druhých, tak i přijímat kritiku svého vlastního projevu.

Rámcový rozpis učiva:

kritéria pro společné hodnocení kázání prezentace studentských kázání, diskuze nad nimi a společná evaluace

Výstupy:

písemně připravené kázání a jeho ústní prezentace v rámci semináře

Způsob hodnocení:

Klasifikovaný zápočet. Klasifikace vychází z hodnocení písemné podoby kázání a jeho ústní prezentace.

V tomto školním roce →

tento rok se nevyučuje

V minulých letech →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184