Předmět :: Homiletika

Calendar Kalendář

Anotace

Obsahem kurzu je osvětlení biblického základu a smyslu kázání v církvi i na veřejnosti; popis, vysvětlení a procvičení základních fází přípravy kázání, tj. převod výsledků exegeze do oblasti homiletiky, příprava osnovy kázání a jeho přednes; základy rétoriky.

Cíle:

Výuka má studenta podpořit v kvalifikovaném zacházení s Písmem jakožto základem a východiskem biblického kázání. Má ho naučit používat výtěžky biblické exegeze při přípravě kázání, které má jasné téma, záměr i strukturu, a je předneseno takovým způsobem, aby mohl být posluchač nejen informován ale také proměněn.

Rámcový rozpis učiva:

prolegomena (předmět homiletiky, Písmo a jeho výklad: přehled učení de sacra scriptura) exegeze (volba textu, exegeze textu) „exegeze“ posluchačů homiletický záměr a homiletická aktualizace homiletický koncept (úvod, stať, závěr) přednes kázání

Výstupy:

písemné zpracování zadané literatury videonahrávka vlastního kázání, která představuje výstup průběžné práce

Způsob hodnocení:

Klasifikovaný zápočet. Hodnocení studentů je prováděno na základě písemného zpracování literatury a zpracovaného videozáznamu vlastního kázání.

V tomto školním roce →

Homiletika (ZO 2018/2019 / A :: dálková)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: dálková
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 7

Učitelé: Bc. David Novák, M.Th.

Přednášky
27. 10. 2018 09:00 – 16:00 Homiletika [A] (5) Učebna č. 201
24. 11. 2018 09:00 – 16:00 Homiletika [A] (6) Učebna č. 201

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184