Předmět :: Homiletika 1

Calendar Kalendář

Anotace

Kurz Horizontů na základě objednávky sborů CB v Havlíčkově Brodě a v Horní Suché. První sobota 8. června 2019 je věnována exegetické práci s textem.

Pro ZO 2019-20 se počítá s další sobotou, věnovanou tvorbě kázání a rétorice (Hm 2).

V tomto školním roce →

Homiletika 1 (LO 2018/2019 / Horizonty :: ---) / Od textu ke kázání

Calendar Kalendář

Druh skupiny: ---
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 6
Počet týdnů v semestru: 1

Učitelé: David Beňa, lic. theol.

Anotace:

Kurz Horizontů na základě objednávky sborů CB v Havlíčkově Brodě a v Horní Suché. První sobota 8. června 2019 je věnována exegetické práci s textem.

Pro ZO 2019-20 se počítá s další sobotou, věnovanou tvorbě kázání a rétorice (Hm 2).

Podmínkou účasti na kurzu jsou tyto předměty: Exegeze Nového zákona 2, Exegeze Starého zákona 2.

Přednášky
08. 06. 2019 09:00 – 16:00 Homiletika 1 [Horizonty] (1) Modlitebna CB v Havlíčkově Brodě

V minulých letech →

Archiv →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184