Předmět :: Katechetika

Calendar Kalendář

Anotace

Katechetika je předmět, který uvádí studenty do problematiky duchovního formování dětí v křesťanských sborech. Věnuje se jí ze tří základních hledisek: - z hlediska vyučovaného (tj. toho, kdo je formován) - z hlediska vyučujícího (tj. toho, kdo formuje) - z hlediska vyučování (tj. formy a obsahu formativního působení).

V tomto školním roce →

Katechetika (LO 2020/2021 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Seminář
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 8

Učitelé: Ing. Radomír Kalenský

Anotace:

Katechetika je předmět, který uvádí studenty do problematiky duchovního formování dětí v křesťanských sborech. Věnuje se jí ze tří základních hledisek: - z hlediska vyučovaného (tj. toho, kdo je formován) - z hlediska vyučujícího (tj. toho, kdo formuje) - z hlediska vyučování (tj. formy a obsahu formativního působení).

Přednášky
12. 02. 2021 08:30 – 16:00 Katechetika [A] (1) Učebna č. 101 - konferenční místnost
13. 02. 2021 08:30 – 16:00 Katechetika [A] (2) Učebna č. 101 - konferenční místnost

V minulých letech →

Archiv →

Vývojová psychologie z pohledu pedagoga

...

Stavební prvky vyučování dětí

...

Vývojová psychologie z pohledu pedagoga

Studijní materiál pro denní i dálkové studium

Metoda přípravy lekce - pět dní

Studijní materiál pro studenty dálkového studia

Formulář pro přípravu biblické lekce

Formulář pro písemné cvičení 1

Technika projevu a retorika

Studijní materiál v oblasti verbálního a nonverbálního projevu

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184