Předmět :: Katechetika

Calendar Kalendář

Anotace

Katechetika je předmět, který uvádí studenty do problematiky systému duchovní výchovy dětí v křesťanských sborech. Věnuje se jí ze tří základních hledisek:  z hlediska dítěte (tj. vyučovaného)  z hlediska dospělého vychovatele (tj. vyučujícího)  z hlediska formy a obsahu výchovného působení.

V tomto školním roce →

Katechetika (LO 2019/2020 / A :: dálková)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: dálková
Způsob výuky: Seminář
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 8

Učitelé: Ing. Radomír Kalenský

Anotace:

Katechetika je předmět, který uvádí studenty do problematiky systému duchovní výchovy dětí v křesťanských sborech. Věnuje se jí ze tří základních hledisek:  z hlediska dítěte (tj. vyučovaného)  z hlediska dospělého vychovatele (tj. vyučujícího)  z hlediska formy a obsahu výchovného působení.

Přednášky
27. 03. 2020 08:30 – 15:50 Katechetika [A] (8) Učebna č. 101 - konferenční místnost
28. 03. 2020 08:30 – 15:50 Katechetika [A] (5) Učebna č. 101 - konferenční místnost

Katechetika (LO 2019/2020 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Seminář
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 8

Učitelé: Ing. Radomír Kalenský

Anotace:

Katechetika je předmět, který uvádí studenty do problematiky systému duchovní výchovy dětí v křesťanských sborech. Věnuje se jí ze tří základních hledisek:  z hlediska dítěte (tj. vyučovaného)  z hlediska dospělého vychovatele (tj. vyučujícího)  z hlediska formy a obsahu výchovného působení.

Přednášky
27. 03. 2020 08:30 – 15:50 Katechetika [A] (1) Učebna č. 101 - konferenční místnost
28. 03. 2020 08:30 – 15:50 Katechetika [A] (2) Učebna č. 101 - konferenční místnost

V minulých letech →

Archiv →

Vývojová psychologie z pohledu pedagoga

...

Stavební prvky vyučování dětí

...

Vývojová psychologie z pohledu pedagoga

Studijní materiál pro denní i dálkové studium

Metoda přípravy lekce - pět dní

Studijní materiál pro studenty dálkového studia

Formulář pro přípravu biblické lekce

Formulář pro písemné cvičení 1

Technika projevu a retorika

Studijní materiál v oblasti verbálního a nonverbálního projevu

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184