Předmět :: Křesťanská etika 1

Calendar Kalendář

Anotace

V tomto předmětu se studenti v průběhu dvou semestrů seznamují se zásadami křesťanských postojů a jednání na pozadí etických systémů filozofických a obecně sekulárních. Postupně jsou probírány základy etiky osobní a společenské i odpovědnost za věci společenské a veřejné. Studenti se dále seznámí se základními přístupy k etice z křesťanské perspektivy, jak se vyprofilovaly v dějinách církve. U každého přístupu budou zhodnoceny slabé a silné stránky, biblické zakotvení a praktická aplikovatelnost.

V tomto školním roce →

tento rok se nevyučuje

V minulých letech →

Archiv →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184