Předmět :: Krizová intervence 2

Calendar Kalendář

Anotace

Krizová intervence je poskytování „první pomoci“ člověku v životní krizi psychologickými prostředky, setrvání v kontaktu s klientem po dobu trvání krize s cílem pomoci mu krizi úspěšně překonat nebo najít další vhodné metody práce s ním, které budou na KI navazovat. Cílem je poskytnout studentům jednak základní teoretická východiska - přehled jednotlivých krizových oblastí, obvyklých vyrovnávacích strategií a zásad a forem práce s klientem v krizi, jednak praktické zkušenosti s KI zážitkovou formou, rozbor kazuistik, společná diskuse.

V tomto školním roce →

tento rok se nevyučuje

V minulých letech →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184