Předmět :: Liturgika

Calendar Kalendář

Anotace

Kurz nabízí hlubší studium základních stavebních kamenů evangelikální bohoslužby v ekumenickém kontextu. Důraz je položen na obsah bohoslužby i na její formu. Zabýváme se vedením soudobých chval, vedením a moderováním bohoslužeb, hudební přípravou, výběrem písní, komunikací kazatele, doprovazečů, zvukařů a dalších služebníků. Důraz je položen na praktickou přípravu bohoslužby a aktivní zapojení účastníků do nedělní bohoslužby. Nebude chybět ani stručný přehled teologie písně a teologie chvály, církevního roku, vývoje liturgie a církevní hudby.

V tomto školním roce →

Liturgika (LO 2020/2021 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Seminář
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 8

Učitelé: ThDr. Pavel Černý, Th.D., Dr. phil. Tomáš W. Pavlíček, Ph.D.

Anotace:

Kurz nabízí hlubší studium základních stavebních kamenů evangelikální bohoslužby v ekumenickém kontextu. Důraz je položen na obsah bohoslužby i na její formu. Zabýváme se vedením soudobých chval, vedením a moderováním bohoslužeb, hudební přípravou, výběrem písní, komunikací kazatele, doprovazečů, zvukařů a dalších služebníků. Důraz je položen na praktickou přípravu bohoslužby a aktivní zapojení účastníků do nedělní bohoslužby. Nebude chybět ani stručný přehled teologie písně a teologie chvály, církevního roku, vývoje liturgie a církevní hudby.

Přednášky
13. 03. 2021 08:30 – 16:00 Liturgika [A] (1) Učebna č. 101 - konferenční místnost
27. 03. 2021 08:30 – 16:00 Liturgika [A] (2) Učebna č. 101 - konferenční místnost

V minulých letech →

Archiv →

Liturgika-bohoslužba církve

Harmonogram soustředění z liturgiky

Studijní poznámky k liturgice

Stručná přehledová skripta z vývoje a směrů liturgiky

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184