Předmět :: Liturgika

Calendar Kalendář

Anotace

Liturgika popisuje základní části křesťanského shromáždění a bohoslužby v kontextu Písma a historického vývoje církve. Jednotlivé liturgické principy procházejí transpozicí do současného církevního, kulturního a společenského kontextu. V předmětu je zařazeno i seznámení s křesťanskou církevní hudbou. Cílem je příprava k samostatné práci při vedení bohoslužeb, vysluhování svátostí, služby v kontextu veřejných shromáždění i ve sdělovacích prostředcích.

V tomto školním roce →

Liturgika (LO 2019/2020 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 8

Učitelé:

V minulých letech →

Archiv →

Liturgika-bohoslužba církve

Harmonogram soustředění z liturgiky

Studijní poznámky k liturgice

Stručná přehledová skripta z vývoje a směrů liturgiky

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184