Předmět :: Liturgika

Calendar Kalendář

Anotace

Komu je soustředění určeno? Soustředění z liturgiky je součástí studia na ETS ve 2. ročníku teologie. Protože se jedná o liturgiku v ekumenickém kontextu a s aktuálními důrazy na obsah a přípravu bohoslužeb, zveme k tomuto soustředění pastory, starší sborů, vedoucích hudebních skupin, pěveckých sborů a další vážné zájemce o tuto problematiku služby křesťanské církve.

Kurz nabízí hlubší studium základních stavebních kamenů evangelikální bohoslužby v ekumenickém kontextu. Důraz je položen na obsah bohoslužby i na její formu. Zabýváme se vedením soudobých chval, vedením a moderováním bohoslužeb, hudební přípravou, výběrem písní, komunikací kazatele, doprovazečů, zvukařů a dalších služebníků. Důraz je položen na praktickou přípravu bohoslužby a aktivní zapojení účastníků do nedělní bohoslužby. Nebude chybět ani stručný přehled teologie písně a teologie chvály, církevního roku, vývoje liturgie a církevní hudby. Absolventi soustředění, kromě řádných studentů ETS, obdrží certifikát Evangelikálního teologického semináře.

V tomto školním roce →

Liturgika (LO 2018/2019 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Seminář
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 8

Učitelé: ThDr. Pavel Černý, Th.D., Dr. phil. Tomáš W. Pavlíček, Ph.D.

Anotace:

Komu je soustředění určeno? Soustředění z liturgiky je součástí studia na ETS ve 2. ročníku teologie. Protože se jedná o liturgiku v ekumenickém kontextu a s aktuálními důrazy na obsah a přípravu bohoslužeb, zveme k tomuto soustředění pastory, starší sborů, vedoucích hudebních skupin, pěveckých sborů a další vážné zájemce o tuto problematiku služby křesťanské církve.

Kurz nabízí hlubší studium základních stavebních kamenů evangelikální bohoslužby v ekumenickém kontextu. Důraz je položen na obsah bohoslužby i na její formu. Zabýváme se vedením soudobých chval, vedením a moderováním bohoslužeb, hudební přípravou, výběrem písní, komunikací kazatele, doprovazečů, zvukařů a dalších služebníků. Důraz je položen na praktickou přípravu bohoslužby a aktivní zapojení účastníků do nedělní bohoslužby. Nebude chybět ani stručný přehled teologie písně a teologie chvály, církevního roku, vývoje liturgie a církevní hudby. Absolventi soustředění, kromě řádných studentů ETS, obdrží certifikát Evangelikálního teologického semináře.

Přednášky
13. 04. 2019 09:00 – 17:00 Liturgika [A] (8) Modlitebna Církve bratrské v Praze 2, ul. Římská 43
14. 04. 2019 09:00 – 17:00 Liturgika [A] (7) Modlitebna Církve bratrské v Praze 2, ul. Římská 43

V minulých letech →

Archiv →

Liturgika-bohoslužba církve

Harmonogram soustředění z liturgiky

Studijní poznámky k liturgice

Stručná přehledová skripta z vývoje a směrů liturgiky

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184