Předmět :: Liturgika

Calendar Kalendář

Anotace

Liturgika popisuje základní části křesťanského shromáždění a bohoslužby v kontextu Písma a historického vývoje církve. Jednotlivé liturgické principy procházejí transpozicí do současného církevního, kulturního a společenského kontextu. V předmětu je zařazeno i seznámení s křesťanskou církevní hudbou. Cílem je příprava k samostatné práci při vedení bohoslužeb, vysluhování svátostí, služby v kontextu veřejných shromáždění i ve sdělovacích prostředcích.

V tomto školním roce →

Liturgika (LO 2019/2020 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 8
Počet týdnů v semestru: 2

Učitelé: ThDr. Pavel Černý, Th.D.

Přednášky
24. 04. 2020 16:00 – 19:20 Liturgika [A] (1) Učebna č. 201
25. 04. 2020 08:30 – 19:20 Liturgika [A] (2) Učebna č. 201

Liturgika (LO 2019/2020 / A :: dálková)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: dálková
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 8
Počet týdnů v semestru: 2

Učitelé: ThDr. Pavel Černý, Th.D.

Přednášky
24. 04. 2020 16:00 – 19:20 Liturgika [A] (1) Učebna č. 201
25. 04. 2020 08:30 – 19:20 Liturgika [A] (2) Učebna č. 201

V minulých letech →

Archiv →

Liturgika-bohoslužba církve

Harmonogram soustředění z liturgiky

Studijní poznámky k liturgice

Stručná přehledová skripta z vývoje a směrů liturgiky

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184