Předmět :: Liturgika

Calendar Kalendář

Anotace

Kurz nabízí hlubší studium základních stavebních kamenů evangelikální bohoslužby v ekumenickém kontextu. Důraz je položen na obsah bohoslužby i na její formu. Zabýváme se vedením soudobých chval, vedením a moderováním bohoslužeb, hudební přípravou, výběrem písní, komunikací kazatele, doprovazečů, zvukařů a dalších služebníků. Důraz je položen na praktickou přípravu bohoslužby a aktivní zapojení účastníků do nedělní bohoslužby. Nebude chybět ani stručný přehled teologie písně a teologie chvály, církevního roku, vývoje liturgie a církevní hudby.

V tomto školním roce →

Liturgika (LO 2019/2020 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 8

Učitelé: ThDr. Pavel Černý, Th.D.

Anotace:

Kurz nabízí hlubší studium základních stavebních kamenů evangelikální bohoslužby v ekumenickém kontextu. Důraz je položen na obsah bohoslužby i na její formu. Zabýváme se vedením soudobých chval, vedením a moderováním bohoslužeb, hudební přípravou, výběrem písní, komunikací kazatele, doprovazečů, zvukařů a dalších služebníků. Důraz je položen na praktickou přípravu bohoslužby a aktivní zapojení účastníků do nedělní bohoslužby. Nebude chybět ani stručný přehled teologie písně a teologie chvály, církevního roku, vývoje liturgie a církevní hudby.

Přednášky
24. 04. 2020 16:00 – 19:20 Liturgika [A] (1) Učebna č. 201
25. 04. 2020 08:30 – 19:20 Liturgika [A] (2) Učebna č. 201

Liturgika (LO 2019/2020 / A :: dálková)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: dálková
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 8

Učitelé: ThDr. Pavel Černý, Th.D.

Anotace:

Kurz nabízí hlubší studium základních stavebních kamenů evangelikální bohoslužby v ekumenickém kontextu. Důraz je položen na obsah bohoslužby i na její formu. Zabýváme se vedením soudobých chval, vedením a moderováním bohoslužeb, hudební přípravou, výběrem písní, komunikací kazatele, doprovazečů, zvukařů a dalších služebníků. Důraz je položen na praktickou přípravu bohoslužby a aktivní zapojení účastníků do nedělní bohoslužby. Nebude chybět ani stručný přehled teologie písně a teologie chvály, církevního roku, vývoje liturgie a církevní hudby.

Přednášky
24. 04. 2020 16:00 – 19:20 Liturgika [A] (1) Učebna č. 201
25. 04. 2020 08:30 – 19:20 Liturgika [A] (2) Učebna č. 201

V minulých letech →

Archiv →

Liturgika-bohoslužba církve

Harmonogram soustředění z liturgiky

Studijní poznámky k liturgice

Stručná přehledová skripta z vývoje a směrů liturgiky

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184