Předmět :: Manželství a rodina

Calendar Kalendář

Anotace

Předmět mapuje současné společenské trendy v oblasti manželství a rodiny. V předmětu se studenti také seznámí s trendy v teologii manželství a rodiny a poté je představen biblický model manželství. Předmět také zahrnuje některé dnešní teorie partnerství a manželského vztahu. Studenti se zabývají otázkami souvisejícími s manželstvím a rodinou jako je vzájemná blízkost a intimita, manželská sexualita, mateřství a otcovství. Předmět je interaktivní a soustřeďuje se na formulaci vlastních pohledů, postojů a přesvědčení každého studenta. Studenti vypracovávají genogram vlastní rodiny a mají možnost pracovat na vlastním vědomí otázek a opakujících se problémů ve své rodině.

V tomto školním roce →

Manželství a rodina (ZO 2021/2022 / A :: dálková)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: dálková
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 5

Učitelé: Ing. Pavel Raus, M.A. Clin. Psy, M.A. Theol, Ph.D.

V minulých letech →

Archiv →

Osnovy kurzu

...

Faces Test

...

Kostenberger God, Marriage and Family

...

Životní cyklus rodiny

...

Sobotková Psychologie rodiny

...

Kohoutek Vývoj a výchova

...

Hraba Transf proces

...

Hamplová Názory na manželství

...

Garlandová Family Ministry

...

Chmelařová: Proměny současného manželství

...

Model partnerství

...

Rodina - témata

...

Témata manželství

...

Teologie manželství

...

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184