Předmět :: Metody sociální práce

Calendar Kalendář

Anotace

Předmět představuje úvod do sociální práce s klientem. Probírají se konkrétní metody práce s jednotlivcem, skupinou i s komunitou.

Cíle: Studenti se seznámili se základními metodami v sociální práci, jsou si vědomi specifik práce s různými typy klientů, jsou schopni posoudit situaci klienta a zvolit správnou metodu pro danou situaci.

Rámcový rozpis učiva: sociální práce s jednotlivcem případová práce na úkoly orientované přístupy sociální poradenství sociální prevence krizová intervence supervize v sociální práci mediace komunitní práce streetwork, nízkoprahové služby

Výstupy: kolokvium příprava na seminář četbou zadané literatury

Způsob hodnocení: Klasifikovaný zápočet. Klasifikuje se na základě výsledků kolovia s přihlédnutím k aktivitě v rámci semináři a k plnění domácí četby.

V tomto školním roce →

Metody sociální práce (LO 2021/2022 / A :: dálková)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: dálková
Způsob výuky: Seminář
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 7

Učitelé: Mgr. Ester Miffková

V minulých letech →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184