Předmět :: Metody sociálního výzkumu

Calendar Kalendář

Anotace

Předmět seznamuje s s účely, principy a specifiky kvalitativního a kvantitativního výzkumu a odpovídajícími výzkumnými technikami.

Cíle: Studenti jsou schopni samostatně a systematicky sbírat, třídit a vyhodnocovat data o sociální realitě, naučili se interpretovat nesystematizované informace a aplikovat je ve své práci.

Rámcový rozpis učiva: základní pojmy, smysl a význam výzkumu, výzkum jako vědecká metoda etika výzkumu přehled hlavních kvantitativních, kvalitativních a smíšených výzkumných technik vhodnost výzkumné strategie podle druhu zkoumaného problému kvalitativní výzkum: zásady správné tvorby otázek; sběr dat v kvalitativní výzkumu – jak probíhá rozhovor; analýza kvalitativních dat kvantitativní výzkum: problematika reprezentativity – volba vzorku; konstrukce dotazníku, analýza kvantitativních dat

Výstupy: portfolio s vypracovanými úkoly znalostní test

Způsob hodnocení: Klasifikovaný zápočet. Klasifikace je založena na hodnocení testu, který prověřuje osvojení dovedností vyučovaných v kurzu.

V tomto školním roce →

Metody sociálního výzkumu (ZO 2021/2022 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Seminář
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 7

Učitelé: Mgr. Barbora Knížková

Přednášky
23. 09. 2021 08:30 – 12:00 Metody sociálního výzkumu [A] (1) Učebna č. 203 - počítačová
07. 10. 2021 08:30 – 12:00 Metody sociálního výzkumu [A] (2) Učebna č. 203 - počítačová
04. 11. 2021 08:30 – 12:00 Metody sociálního výzkumu [A] (3) Učebna č. 203 - počítačová
18. 11. 2021 08:30 – 10:00 Metody sociálního výzkumu [A] (4) Učebna č. 203 - počítačová

Metody sociálního výzkumu (ZO 2021/2022 / A :: dálková)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: dálková
Způsob výuky: Seminář
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 7

Učitelé: Mgr. Ester Miffková

V minulých letech →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184