Předmět :: Náboženství v religionistickém bádání

Calendar Kalendář

Anotace

Kurz religionistiky studentům poskytuje základní orientaci v oboru: metodou přednášek a samostudia je seznamuje s klíčovými pojmy a okruhy obecné religionistiky, s hlavními světovými náboženskými systémy a s jevy současného náboženského života. Kurz poskytuje vhled do světových náboženství. Umožňuje orientaci na současné náboženské scéně a poskytuje studentům možnost reflexe jejich duchovní cesty.

Kurz Náboženství v religionistickém bádání nabízí přehled o dějinách religionistického bádání, o hlavních představitelích a perspektivách oboru, o hypotézách vzniku a povahy fenoménu náboženství. Probíhá formou samostudia a písemné zkoušky.

V tomto školním roce →

Náboženství v religionistickém bádání (ZO 2018/2019 / A :: dálková)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: dálková
Způsob výuky: Zkouška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 1

Učitelé: David Beňa, lic. theol.

Anotace:

Kurz religionistiky studentům poskytuje základní orientaci v oboru: metodou přednášek a samostudia je seznamuje s klíčovými pojmy a okruhy obecné religionistiky, s hlavními světovými náboženskými systémy a s jevy současného náboženského života. Kurz poskytuje vhled do světových náboženství. Umožňuje orientaci na současné náboženské scéně a poskytuje studentům možnost reflexe jejich duchovní cesty.

Kurz Náboženství v religionistickém bádání nabízí přehled o dějinách religionistického bádání, o hlavních představitelích a perspektivách oboru, o hypotézách vzniku a povahy fenoménu náboženství. Probíhá formou samostudia a písemné zkoušky.

Přednášky
19. 01. 2019 12:30 – 14:00 Náboženství v religionistickém bádání [A] (1) Učebna č. 202

V minulých letech →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184