Předmět :: Němčina: seminář 1

Calendar Kalendář

Anotace

Jedná se o seminář zaměřený na četbu přiměřeně náročných odborných textů z oblasti teologie, pastorace, psychologie a sociální práce.

Cíle Zlepšení kompetence studentů v oblasti četby odborných textů.

Rámcový rozpis učiva Četba odborných textů z oblasti teologie, pastorace, psychologie a sociální práce.

Výstupy testy prověřující znalost slovní zásobu k probíraným tématům a textům aktivní účast na semináři, prezentace k probíraným tématům

Způsob hodnocení Klasifikovaný zápočet. Klasifikace je založena na hodnocení písemných testů.

V tomto školním roce →

tento rok se nevyučuje

V minulých letech →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184