Předmět :: Pastorace 1

Calendar Kalendář

Anotace

Předmět Pastorace úzce navazuje na předmět Pastorační směry. Předmět shrnuje teologický a duchovní základ pastorace a seznamuje s křesťanskou tradicí v péči o lidi. Záměrem předmětu je získání porozumění a teoretického aparátu pro pastoraci. Předmět také formuluje osobní předpoklady pro vykonávání pastorace. Kurz popisuje proces pastorace a probírá nejdůležitější aplikace pastoračního procesu na konkrétní problémy.

Cíle Studenti získají přehled a budou znát fakta a výchozí předpoklady základních psychoterapeutických škol a hlavních přístupů křesťanského poradenství. Studenti dokáží tyto směry kriticky hodnotit a budou schopni integrovat tyto směry s vlastními teologickými přesvědčeními. Studenti se seznámí hlouběji s jedním konkrétním směrem a dokáží vysvětlit proces utváření teoretických základů směru a jeho aplikace v terapii. Studenti se dále orientují v teologických a psychologických východiscích pastorace.

Rámcový rozpis učiva dějinný nástin křesťanské péče o lidi osobní předpoklady pastorace pokročilé dovednosti, etické otázky při pastoraci, pastorace v rámci komunity, péče o sebe, multikulturní pastorace proces pastorace oblasti pastorace, např.: závislosti, duchovní zápasy a krize, poruchy příjmu potravy, úzkostné stavy, poruchy osobnosti, manželské krize, ztráta blízké osoby, deprese

V tomto školním roce →

Pastorace 1 (ZO 2019/2020 / A :: dálková)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: dálková
Způsob výuky: Seminář
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 8

Učitelé: Ing. Pavel Raus, M.A. Clin. Psy, M.A. Theol, Ph.D., PhDr. Dalimil Staněk, DiS.

Anotace:

Předmět Pastorace úzce navazuje na předmět Pastorační směry. Předmět shrnuje teologický a duchovní základ pastorace a seznamuje s křesťanskou tradicí v péči o lidi. Záměrem předmětu je získání porozumění a teoretického aparátu pro pastoraci. Předmět také formuluje osobní předpoklady pro vykonávání pastorace. Kurz popisuje proces pastorace a probírá nejdůležitější aplikace pastoračního procesu na konkrétní problémy.

Cíle Studenti získají přehled a budou znát fakta a výchozí předpoklady základních psychoterapeutických škol a hlavních přístupů křesťanského poradenství. Studenti dokáží tyto směry kriticky hodnotit a budou schopni integrovat tyto směry s vlastními teologickými přesvědčeními. Studenti se seznámí hlouběji s jedním konkrétním směrem a dokáží vysvětlit proces utváření teoretických základů směru a jeho aplikace v terapii. Studenti se dále orientují v teologických a psychologických východiscích pastorace.

Rámcový rozpis učiva dějinný nástin křesťanské péče o lidi osobní předpoklady pastorace pokročilé dovednosti, etické otázky při pastoraci, pastorace v rámci komunity, péče o sebe, multikulturní pastorace proces pastorace oblasti pastorace, např.: závislosti, duchovní zápasy a krize, poruchy příjmu potravy, úzkostné stavy, poruchy osobnosti, manželské krize, ztráta blízké osoby, deprese

Přednášky
01. 11. 2019 08:30 – 17:40 Pastorace 1 [A] (1) Učebna č. 101 - konferenční místnost
02. 11. 2019 08:30 – 14:00 Pastorace 1 [A] (2) Učebna č. 101 - konferenční místnost

Pastorace 1 (ZO 2019/2020 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Seminář
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 8

Učitelé: Ing. Pavel Raus, M.A. Clin. Psy, M.A. Theol, Ph.D., PhDr. Dalimil Staněk, DiS.

Anotace:

Předmět Pastorace úzce navazuje na předmět Pastorační směry. Předmět shrnuje teologický a duchovní základ pastorace a seznamuje s křesťanskou tradicí v péči o lidi. Záměrem předmětu je získání porozumění a teoretického aparátu pro pastoraci. Předmět také formuluje osobní předpoklady pro vykonávání pastorace. Kurz popisuje proces pastorace a probírá nejdůležitější aplikace pastoračního procesu na konkrétní problémy.

Cíle Studenti získají přehled a budou znát fakta a výchozí předpoklady základních psychoterapeutických škol a hlavních přístupů křesťanského poradenství. Studenti dokáží tyto směry kriticky hodnotit a budou schopni integrovat tyto směry s vlastními teologickými přesvědčeními. Studenti se seznámí hlouběji s jedním konkrétním směrem a dokáží vysvětlit proces utváření teoretických základů směru a jeho aplikace v terapii. Studenti se dále orientují v teologických a psychologických východiscích pastorace.

Rámcový rozpis učiva dějinný nástin křesťanské péče o lidi osobní předpoklady pastorace pokročilé dovednosti, etické otázky při pastoraci, pastorace v rámci komunity, péče o sebe, multikulturní pastorace proces pastorace oblasti pastorace, např.: závislosti, duchovní zápasy a krize, poruchy příjmu potravy, úzkostné stavy, poruchy osobnosti, manželské krize, ztráta blízké osoby, deprese

Přednášky
01. 11. 2019 08:30 – 17:40 Pastorace 1 [A] (1) Učebna č. 101 - konferenční místnost
02. 11. 2019 08:30 – 14:00 Pastorace 1 [A] (2) Učebna č. 101 - konferenční místnost

V minulých letech →

Archiv →

PREZENTACE 2019

...

PREZENTACE 2019

...

PREZENTACE 2019

...

Etické otázky při pastoraci

...

Definice pastorace

...

Hostorie pastorace

...

Konfrontace

...

Zvládnutí kritiky

...

Osobní předpoklady: Diverzita

...

Osobní předpoklady: Hodnoty

...

Psycholog základy: Vývojové etapy

...

Psycholog základy: Vývojové etapy

...

Psycholog. základy: Motivace

...

Psycholog. základy: Motivace

...

Osnovy předmětu

...

Pokyny pro práci ve trojicích

...

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184