Předmět :: Pastorace konfliktů a jejich prevence

Calendar Kalendář

Anotace

Kurz je zaměřen na oblast konfliktů ve dvou oblastech: interpersonální manželské konflikty a konflikty v křesťanském společenství. V první části jsou vystavěny základy psychologie a teologie konfliktu s následným modelem manželského a interpersonálního konfliktu. Pozornost je také věnována komplikovaným příčinám a průběhu interpersonálního konfliktu v blízkém vztahu. Podrobněji jsou pak studovány příčiny, zdroje a průběh konfliktů v církvi a jsou předloženy návrhy jejich řešení.
Nakonec se kurz zabývá otázkou transformačního konfliktu, teorii transformace a teologii transformace. Jsou pak také zmíněny pastorační aspekty konfliktu: řešení, usmíření, uzdravení zranění a prevence konfliktů v budoucnosti. Studenti budou také mít příležitost k osobní práci na vlastní zkušenosti s konflikty a k práci ve skupině.

V tomto školním roce →

Pastorace konfliktů a jejich prevence (LO 2018/2019 / A :: ---)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: ---
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 10

Učitelé: Ing. Pavel Raus, M.A. Clin. Psy, M.A. Theol, Ph.D.

Anotace:

Kurz je zaměřen na oblast konfliktů ve dvou oblastech: interpersonální manželské konflikty a konflikty v křesťanském společenství. V první části jsou vystavěny základy psychologie a teologie konfliktu s následným modelem manželského a interpersonálního konfliktu. Pozornost je také věnována komplikovaným příčinám a průběhu interpersonálního konfliktu v blízkém vztahu. Podrobněji jsou pak studovány příčiny, zdroje a průběh konfliktů v církvi a jsou předloženy návrhy jejich řešení.
Nakonec se kurz zabývá otázkou transformačního konfliktu, teorii transformace a teologii transformace. Jsou pak také zmíněny pastorační aspekty konfliktu: řešení, usmíření, uzdravení zranění a prevence konfliktů v budoucnosti. Studenti budou také mít příležitost k osobní práci na vlastní zkušenosti s konflikty a k práci ve skupině.

Přednášky
15. 05. 2019 08:30 – 13:00 Pastorace konfliktů a jejich prevence [A] (1)
16. 05. 2019 08:30 – 13:00 Pastorace konfliktů a jejich prevence [A] (2)
17. 05. 2019 08:30 – 13:00 Pastorace konfliktů a jejich prevence [A] (3)

V minulých letech →

Archiv →

OFIS Styl konfliktu

...

Dotazník Minulé konflikty

...

5 Teologie transformace

...

4 Konflikt v církvi

...

3B Tři roviny konfliktu

...

3 Manželský konflikt

...

Sylabus kurzu

...

6 Specifika konfliktu ve společenství

...

2 Psychologie konfliktu

...

1 Teologie konfliktu

...

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184