Předmět :: Pastorace konfliktů a jejich prevence

Calendar Kalendář

Anotace

Kurz se zabývá konflikty různých typů s důrazem na manželský konflikt a konflikt v církvi. Teoretický základ je vystavěn na teologii konfliktu s doplňkem psychologických teorií konfliktu. Podrobněji jsou pak studovány příčiny a zdroje konfliktů a jsou předloženy návrhy jejich alternativního méně bolestného řešení. Je popsán konflikt v manželství a konflikt v církvi s důrazem na proces uzdravení zranění a traumat z konfliktu v rámci křesťanského společenství. Na závěr jsou řešeny pastorační otázky spojené s pomocí v konfliktu a jsou doporučena preventivní opatření, která by měla být zavedena ve zdravém sborovém společenství a zdravém manželství.

V tomto školním roce →

tento rok se nevyučuje

V minulých letech →

Archiv →

OFIS Styl konfliktu

...

Dotazník Minulé konflikty

...

5 Teologie transformace

...

4 Konflikt v církvi

...

3B Tři roviny konfliktu

...

3 Manželský konflikt

...

Sylabus kurzu

...

6 Specifika konfliktu ve společenství

...

2 Psychologie konfliktu

...

1 Teologie konfliktu

...

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184