Předmět :: Pastorace manželství a rodiny

Calendar Kalendář

Anotace

Povinnou pre-rekvizitou kurzu je splnění kurzů Psm a MR. Studenti se seznamují se vznikem manželské a rodinné terapie, s hlavními představiteli, základními přístupy, stěžejními koncepty a modely aplikovatelnými pro pastorační práci s manžely a rodinami. Důležitou součástí kurzu je vlastní práce studentů na charakterizování konkrétní rodiny z úhlu pohledu jednotlivých přístupů a jejich integrace pro vlastní pastorační práci.

V tomto školním roce →

Pastorace manželství a rodiny (ZO 2020/2021 / A :: dálková)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: dálková
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 8

Učitelé: Mgr. Dana Staňková, DiS.

Anotace:

Povinnou pre-rekvizitou kurzu je splnění kurzů Psm a MR. Studenti se seznamují se vznikem manželské a rodinné terapie, s hlavními představiteli, základními přístupy, stěžejními koncepty a modely aplikovatelnými pro pastorační práci s manžely a rodinami. Důležitou součástí kurzu je vlastní práce studentů na charakterizování konkrétní rodiny z úhlu pohledu jednotlivých přístupů a jejich integrace pro vlastní pastorační práci.

Přednášky
03. 10. 2020 12:00 – 14:50 Pastorace manželství a rodiny [A] (1) Učebna č. 201
17. 10. 2020 12:30 – 15:50 Pastorace manželství a rodiny [A] (2) Učebna č. 201
07. 11. 2020 12:30 – 15:50 Pastorace manželství a rodiny [A] (3) Učebna č. 201
21. 11. 2020 12:30 – 15:50 Pastorace manželství a rodiny [A] (4) Učebna č. 201

V minulých letech →

Archiv →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184