Předmět :: Pastorace manželství a rodiny

Calendar Kalendář

Anotace

Povinnou pre-rekvizitou kurzu je splnění kurzů Psm a MR. Studenti se seznamují se vznikem manželské a rodinné terapie, s hlavními představiteli, základními přístupy, stěžejními koncepty a modely aplikovatelnými pro pastorační práci s manžely a rodinami. Důležitou součástí kurzu je vlastní práce studentů na charakterizování konkrétní rodiny z úhlu pohledu jednotlivých přístupů a jejich integrace pro vlastní pastorační práci.

V tomto školním roce →

Pastorace manželství a rodiny (LO 2019/2020 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 14

Učitelé: Mgr. Dana Staňková, DiS.

Anotace:

Povinnou pre-rekvizitou kurzu je splnění kurzů Psm a MR. Studenti se seznamují se vznikem manželské a rodinné terapie, s hlavními představiteli, základními přístupy, stěžejními koncepty a modely aplikovatelnými pro pastorační práci s manžely a rodinami. Důležitou součástí kurzu je vlastní práce studentů na charakterizování konkrétní rodiny z úhlu pohledu jednotlivých přístupů a jejich integrace pro vlastní pastorační práci.

Přednášky
20. 02. 2020 14:30 – 17:45 Pastorace manželství a rodiny [A] (4) Učebna č. 203 - počítačová
12. 03. 2020 14:30 – 17:45 Pastorace manželství a rodiny [A] (7) Učebna č. 203 - počítačová
02. 04. 2020 14:30 – 17:45 Pastorace manželství a rodiny [A] (10) Učebna č. 203 - počítačová
23. 04. 2020 14:30 – 17:45 Pastorace manželství a rodiny [A] (13) Učebna č. 203 - počítačová

V minulých letech →

Archiv →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184